Стартира „Академия за ВИЗИОНЕРИ“

Столична община стартира „Академия за ВИЗИОНЕРИ“
Стартира нова инициатива на Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, изцяло насочена към младите хора на София.
„Академия за ВИЗИОНЕРИ“ е създадена, за да провокира младото поколение в търсенето, идентифицирането на обществено значими проблеми и намирането на техните решения. „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ е инкубатор на иновативни идеи от млади хора за общността.
Утвърдени експерти в различни области на познанието ще подпомагат младите визионери в процеса по създаване и реализиране на иновативни идеи с кауза, разкривайки им нови подходи, методи и добри практики за успешна реализация на идеите.
Програмата на Академията предвижда:
Информационна кампания за включване и участие – м. ноември 2020 – м. февруари 2021;
Мотивационни обучителни сесии от експерти в периода април – май 2021 г.;
Представяне на идеите, родени по време на обучението;
Финансиране на най-добрите идеи;
Подкрепа от ментор при реализацията на идеите;
Популяризиране на идеите; церемония по награждаване и връчване на специален приз
Академия за ВИЗИОНЕРИ е разделена в 5 направления:
Екология и градска среда, с мотиватори – Любо Георгиев, Елица Панайотова
Спорт и здраве, с мотиватори – Виктор Кирков, Тереза Маринова
Изкуство, култура, образование и наука, с мотиватори – Светлана Ломева, Любов Костова
Гражданско и здравно образование и медийна грамотност, с мотиватори – Яна Пеловска, д-р Радосвета Стаменкова
Подкрепа на хора в неравностойно положение, рискови групи, животни в риск, с мотиватор – Юлия Георгиева, фондация „Четири лапи“
Инициативата е насочена към младежи от 15 до 29 години, живеещи на територията на София. Всеки желаещ да се включи, следва да избере едно от петте направления и да се регистрира до края на месец февруари 2021 г. (чрез попълване на информационна карта и изпращането й на mladi@sofia.bg).
Пълната информация за инициативата вижте тук
Моля, последвайте ни: