От извора в село Янтра 1-10 юли

Общинския празник на групите за изворен фолклор предстои в горнооряховското село Янтра. Празникът е наречен „От извора“ и ще се проведе на 1 юли от 10 ч. Той е част от духовния живот в региона и няма конкурсен характер. Организатори са Народно читалище „Пробуда-1922“ в Янтра, Кметство село Янтра и Община Горна Оряховица.

  • „От извора“ цели съхраняване, популяризиране и развитие на автентичните български народни фолклорни песни;
  • предоставяне на възможност за изява на съставите и изпълнителите и създаване на условия за културен обмен;
  • подпомагане развитието на любителското творчество;
  • популяризиране на българския край като място на дълголетна история и богати културни традиции.

В Общинският празник на групите за изворен фолклор могат да участват танцови и певчески групи за автентичен и обработен фолклор, както и индивидуални изпълнители без възрастови ограничения. Участниците получават грамота за участие и сувенир. Разноските за пътуване и храна са за сметка на участниците. Такса за участие не се заплаща.

Участниците и гостите на празника ще имат удоволствието да се насладят на готварските умения на янтражии. Домакините ще гостят с боб чорба по янтраджийски.

Моля, последвайте ни: