12 юни е Световен ден срещу детския труд

Всяка година на 12 юни празнуваме Световния ден срещу детския труд. Международната организация на труда отбелязва напредък в социалната справедливост и насърчаване на достойния труд.

Мотото на този специален ден е „Децата не трябва да работят на полето, а за мечтите си!“

И все пак днес 152 милиона деца все още работят.

Детският труд се среща в почти всички сектори, но 7 от всеки 10 деца работят в селското стопанство.

На Световния ден срещу детския труд може да се обърне внимание на целта на ООН за устойчиво развитие 8.7, определена от международната общност, която призовава за

прекратяване на детския труд във всичките му форми до 2025 година.

Празнувайки Световния ден срещу детския труд поглеждаме назад към един век борба и напред към бъдещите предизвикателства и възможности. Тематичният дебат на този ден ще се съсредоточи върху основните трансформации, които се наблюдават в света на труда, независимо дали са резултат от технология, екологични или демографски фактори и какво означава това за най-младите в обществото.

Международната организация на труда (МОТ) въвежда 8-часов работен ден, защита на майчинството, закони за детския труд и спектър от политики, които допринасят за безопасна работна среда и добри индустриални отношения. Нито една държава или икономика не би могла сама да въведе всички тези принципи без наличието на подобна световна организация.

Международната организация на труда е основана през 1919 г. в рамките на Версайския мирен договор,

с който се слага края на Първата световна война. Основополагащият принцип на организацията е, че „Всеобщ и траен мир може да бъде изграден единствено върху социалната справедливост“ (Устав на МОТ, 1919 г.).

България се присъединява към организацията през 1920 г., само година след създаването й.

Българското законодателство е синхронизирано с международното относно защитата на децата от полагане на труд.

В Кодекса на труда е регламентирана специална закрила на непълнолетните,

които могат да полагат труд само с разрешение от Инспекцията по труда. За тях е предвиден 7-часов работен ден и забрана за полагане на нощен и извънреден труд.

Според Конституцията у нас образованието е задължително до 16 г.

и така е регламентирано, че под тази възраст детският труд е забранен. ИА „Главна инспекция по труда“ издава по изключение разрешение за работа на лица, ненавършили 16 г. – основно за талантливи деца за участие в кино продукции, театрални постановки, музикални състави и др.

Вижте видеото за Световния ден срещу детския труд:

Какво още се отбелязва през месец юни може да разберете тук.

Моля, последвайте ни: