2 април е Световен ден на аутизма

Световният ден за повишаване на осведомеността за аутизма е създаден на 18 декември 2007 г. от ООН. Аутизмът засяга приблизително 1 на всеки 150 деца по света. Това е нарушение на нервното развитие, което влияе върху тяхната социализация, като въздейства върху способностите им да използват вербална и невербална комуникация.

От 2012 г. се наблюдава увеличение с 30% на броя на децата, страдащи от аутизъм,

а Световният ден за осведоменост по въпросите на аутизма спомага за повишаване на информираността за този нарастващ проблем.

Аутизмът се появява в различни етапи – понякога още в ранна детска възраст, а друг път по-късно. Заболяването прогресира непрекъснато без ремисия. Вместо да има една отличителна характеристика, аутизмът се индикира от сливането на три отделни симптоми. Триадата включва трудности в социализацията, проблеми в общуването и ограничен брой интереси, съчетани с повтарящо се поведение.

Аутизмът вече не се класифицира като едно-единствено разстройство, а по-скоро е цял спектър.

Аутизмът е ядрото на всички тези синдроми, чиито характеристики са преобладаващи в различна степен и включват такива разстройства като синдром на Рет и дезинтегративно разстройство в детството.

Един от най-известните нарушения в списъка извън самия аутизъм е Аспергер.

Синдромът на Аспергер се обозначава с наличието на симптоми на аутизъм без увреждане на езиковото развитие.

Аспергер често води до проблеми със социалното взаимодействие на децата с техните връстници. Особеностите на езика на тялото, които се възприемат от хората, които не са от аутистичния спектър, често не се разбират от страдащите от Аспергер. Особено контекст и сарказъм трябва да се разглеждат много внимателно, тъй като те не са разпознаваеми за тези хора, а тяхното разочарование от общуването произтича от тази и други социални особености.

Все пак, подобно на всеки от аутистичния спектър, те са известни с интелигентност, много по-силна от тази на другите хора.

Те са склонни да се занимават с четене, изучаване на езици, музика или пространствени умения, които понякога се проявяват до такава степен, че могат да попаднат в „надарените“ граници на тези области. Изглежда, че това се компенсира от значителни закъснения в други области на развитие.

На днешния ден известни сгради се осветяват в синьо, за да сигнализират за подкрепата за хората, страдащи от аутизъм. Прекарайте този ден в четене за аутизма и го обсъдете с другите и може би се опитайте да разберете малко за тази специална група хора и за синдрома, с който живеят.

Моля, последвайте ни: