В Аулата на Лесотехническия университет се проведе тържество за 85-годишния юбилей на Природен парк Витоша 

Семпло тържество в Аулата на Лесотехническия университет отбеляза 85-годишнинята на Природен парк Витоша. Залата се оказа тясна да побере многото желаещи да присъстват на събитието, посветено на юбилея. В емоционалното си слово директорът на ПП Витоша д-р инж. Анна Петракиева маркира основните моменти и личности, допринесли за развитието на най-стария природен парк на Балканите.

Отбелязано бе, че всяка година планината се посещава от 3.5 милиона туристи, което я прави най-посещаваната защитена територия в България.

След това присъстващите изгледаха Презентацията за парка, представена от служителите. Юлия Михайлова запозна аудиторията с работата си по

уникалното издание, посветено на Витоша,

което за първи път така подробно описва с кратки текстове, с много снимки, факсимилета и илюстрации всички аспекти в развитието на планината през годините.

По време на тържеството на няколко пъти бяха отправени специални благодарности към екипа на „София – европейска столица на спорта“ за неоценимата помощ и партньорство при организирането на благотворителни активности и събития в планината

Фондацията участва активно в изготвянето на новия план за управление на Витоша, чрез проекта за зоните за спорт в планината.

От общо 23 обособени зони, 10 вече са изградени, повечето са колоездачни трасета. „София – европейска столица на спорта“ осигури заснемането на придобилия в последствие огромна популярност документален филм „Един ден на Витоша”.

В момента се произвежда 20-минутен учебен филм от състоялите се през май „Споделени игри“, който ще бъде предоставен и презентиран във всички столични училища, за да се формира у децата и младежите още по-толерантно и ангажиращо отношение към хората в риск и техните проблеми в съвременното общество.

Съвместно с ПП Витоша Фондацията участва в проекти по обновяване на пътеки, премахване на препятствия и възстановяване на туристическата инфраструктура. Рехабилитирани бяха пътните артерии към Златни мостове, х. Момина скала, Игликина поляна, Ветровала и Офелиите. Подменени бяха рухналите заслони по спирките към х. Алеко и Щастливеца.

Предстои сключване на договор с туристическо дружество „Бояна“ за целогодишно поддържане на туристическите пътеки и заслони.

Един от приоритетите на Фондацията е грижата за хората със специални нужди и техните възможности за спорт.

В тази връзка бяха инициирани няколко важни проекта, които добиха огромна популярност. Сред тях са проведените през месец май 2019 г. първи „Споделени игри“ с над 400 участника. Те ще се утвърдят и надградят като ежегодни, дори с международно участие. По този начин у децата и младежите се формира още по-толерантно и ангажиращо отношение към хората в риск и техните проблеми в съвременното общество. В последните месеци Фондацията осигури 9500 лв. по специален проект като дарение на ПП Витоша, с което общата предоставена сума за изграждането на спортни съоръжения за хора със специални нужди на Витоша надхвърли 18 000 лв.

Тържеството по отбелязване юбилея на ПП Витоша завърши с обща снимка на всички, които в последните години са допринесли за развитието на планината, последваха емоционални детски изпълнения на сцената.

Моля, последвайте ни: