МОК и СЗО определиха насоки за общественото здраве на спортни събития

Международният олимпийски комитет се включи при изготвянето на документ, публикуван от Световната здравна организация, който предостави специфични насоки за общественото здраве за организаторите на спортни събития.

Този документ допълва съществуващите насоки на СЗО относно масовите събирания в контекста на COVID-19.

Създаден след консултативен процес с редица спортни организации, включително МОК и неговия медицински и научен отдел, насоките на СЗО имат за цел да предоставят допълнителна подкрепа на организаторите на спортни събития и приемащите страни при разработването на процес за оценка на риска, идентифициране на дейностите за смекчаване на въздействието и създаване на информирано решение, основано на доказателства, за провеждане на спортни събития.

Първият раздел на документа на СЗО включва ключови съображения по редица теми – като спортове с по-нисък и по-висок риск, размер на събитията, места на закрито или на открито, демография. За всяка позиция се предоставят коментари, заедно с рискови фактори и мерки за смекчаване, които трябва да се вземат предвид.

Втората част е контролен списък за организаторите и участниците в спортни събития с препоръки, които трябва да се вземат предвид преди и по време на същинските събития.

МОК сподели насоките с Международните федерации и Националните олимпийски комитети и поиска коментари и обратна връзка, докато ситуацията продължава да се развива.

СЗО организира семинар с няколко спортни организации, за да обясни подробно указанията и да им помогне да оценят рисковете.

Световната здравна организация играе важна роля в предоставянето на информация в реално време на МОК по време на дискусиите, довели до отлагането на Олимпийските игри в Токио това лято, и продължава да дава съвети, тъй като събира допълнителни знания за COVID-19. СЗО продължава да съветва МОК и Организационния комитет на Токио 2020 за това

как да се гарантира, че Олимпийските игри ще се проведат в безопасна среда за всички участващи, защитавайки здравето на всички.

МОК и СЗО се радват на дълготрайно партньорство от началото на 80-те години на миналия век, което доведе до множество съвместни инициативи и сътрудничество, целящи да насърчат здравословния начин на живот и спортните дейности в целия свят и да се борят с физическото бездействие.

Моля, последвайте ни: