Театър „Мим-Арт“ отбелязва 10-годишнината си със спектакъла „Усмивки от нямото кино“

Единственият в България театър с професионални глухи актьори „Мим-Арт“ ще отбележи тържествено

10-годишнината си с театралния спектакъл „Усмивки от нямото кино“ и ретроспективна изложба,

подготвени специално за юбилея. Театърът е учреден през 2009 година към сдружение „Тишина“. В събитието участват актьори, завършили специалност „Пантомима“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Сценарист и режисьор на спектакъла е проф. д-р Александър Илиев, а художествен ръководител е Мария Атанасова.

Юбилеят ще представи дългогодишния актьорски труд на хора с увреден слух и техните постижения

и ще даде повече информация за постигнатата равнопоставеност, социално включване и кариерно развитие на хората с увреждания.

Събитието ще се проведе на 25 септември от 18 ч. в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

То се реализира с подкрепата на Фонд „Социална закрила“, Програма „Култура“ и направление „Социални дейности и интеграция на хората с увреждания“ към Столична община, Съюза на глухите в България, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Българската национална телевизия.  
Моля, последвайте ни: