Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта

Асоциацията за инсулт и афазия стартира националната си кампания „Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“. Инициативата е по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта.

Целта на кампанията е да се повишат познанията на обществото за симптомите на инсулта и правилното поведение при тяхното установяване. Инсултът е най-значимото заболяване в страната и е основна причина за смъртност със статистически показатели, които превишават многократно тези в останалите европейски страни. Ежегодно в България се регистрират над 45 000 нови случая, а повече от 1,5 млн. са засегнати пряко или косвено у нас. Макар инсултът да засяга пряко само един от членовете на семейството, в зависимост от тежестта на заболяването, животът на всички се променя. Грижата изисква мобилизацията на всички в едно домакинство, за да се удовлетворят основните потребности на болния.

Асоциацията за инсулт и афазия си поставя като основна цел намаляването броя на инсултите в страната. Работейки за постигането на тази задача, кампанията на пациентската организация върху рисковите фактори и тяхната превенция – „Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“, традиционно е широко подкрепена от над 230 от общо 260 общини, разположени във всички 28 области.

Информационният видеоклип се разпространява във всички метростанции, както и в търговската верига „Фантастико“. Безплатно е осигурен щендер-тристен до общините, които за първи път партнират на Асоциацията за инсулт и афазия. В рамките на кампанията пациентската организация разпространява информационни листовки и плакати в цялата страна. В знак на подкрепа предстои осветяване на знакови обекти в страната в лилаво  (цвета на борбата с инсулта). В програмата са включени безплатни прегледи организирани от лечебни заведения в страната, партниращи на асоциацията в кампанията, както и разнообразни културни и информационни събития, между които и достъп до групи за взаимопомощ за прекаралите инсулт за всяка от областите в България. Групите са достъпни във Фейсбук страницата на Асоциация за инсулт и афазия.

Моля, последвайте ни: