Споразумение за сътрудничество разреши учебни занятия да се провеждат и в библиотеки

Учебни занятия ще могат да се провеждат и в библиотеките, освен в музеите, галериите и театрите. Това предвижда Споразумение за сътрудничество между Министерството на културата и Министерството на образованието и науката,

което подписаха министрите Боил Банов и Красимир Вълчев в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ днес.

Двете министерства ще си сътрудничат за осъществяване на инициативи, програми и проекти между обществените библиотеки – Националната библиотека, регионалните, общински и читалищни библиотеки, и институциите в системата на предучилищното и училищното образование за разширяване на интереса на децата и учениците към литературното наследство, българската идентичност, култура, традиции.

Целта е насърчаване на четенето и повишаване на грамотността,

формиране на умения за търсене и ползване на информация у децата и учениците, изграждане на навици за непрекъснато самообразование.

„Възможността децата и учениците да може да ползват библиотеките като свой дом е изключително важна – за националното ни съзнание, за просперитета ни и за бъдещето. Благодаря на колегите от МОН за тяхната амбиция да продължим добрите практики на взаимодействието в областта на културата и образованието и за тяхното разбиране на важността културата да бъде част от израстването на младите хора“, каза министърът на културата Боил Банов след подписването на документа.

Той посочи, че резултатите ясно показват успеха на предишните споразумения между МК и МОН, които сочат увеличението в хиляди на посещаемостта на ученици и провежданите образователни събития в културните институти на страната – музеи, галерии и театри.

„Рецептата е в четенето“, отбеляза и министърът на образованието Красимир Вълчев.

Той посочи, че това споразумение е изключително важно за комуникативните умения на децата и способността им да търсят и намират информация.

Към момента от 2277 училища – държавни и общински, в 1386 училища има създадени училищни библиотеки,

а в 891 училища няма библиотечен фонд.

Министърът на образованието посочи, че миналата година 7 000 деца са минали през програмите на Министерството, а за нея са отделени половин милион лева за посещение на музеи и постановки.

„Ние сме длъжници на библиотеките.

Те са в неравна конкуренция с дигиталните и електронните медии, мрежи, най-вече интернет ”, допълни министърът.

„Библиотеката е естествен посредник между семейството и училището и има важна роля на партньор и инициатор на различни събития, които могат да подпомогнат образованието на нашите деца в много сериозна перспектива“, отбеляза и домакинът на събитието – доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека.

Тя увери присъстващите, че библиотекарите отдавна са готови за това събитие, както и че всички нейни колеги биха се възползвали от възможността за разширяване на библиотечната дейност и образователната среда. 

Подписването днес се състоя в зала „История на книгата“ на Националната библиотека,

адаптирана специално за провеждане на учебни занятия. В залата от година се провеждат учебни часове, а в нея е подредена и изложба с експонати от египетските папируси и глинени плочки – през Гутенберговата преса до електронните книги на модерния свят.

Сред тях са оригинали и ценни копия на редица от най-известните световни образци, сред които:

първата отпечатана Библия, „История Славянобългарска“, тефтерчето на Левски, вечни калндари и други произведения от древността до наши дни.

Моля, последвайте ни: