20 март е Световен ден на врабчето

Световният ден на врабчето се отбелязва на 20 март. Този ден е предназначен за повишаване на осведомеността за врабчетата и други обичайни птици в градската среда и за заплахите за тяхната популация.

Инициативата е на индийската организация Nature Forever Society в сътрудничество с френската Фондация за действие Eco-Sys и много други национални и международни организации по целия свят.

Идеята за отбелязване на Световния ден на врабчето се появява по време на неофициална дискусия в офиса на Обществото на природата. Намерението е да се отбележи ден, в който да се предаде посланието за опазване на врабчетата и другите обикновени птици, както и да се отбележи ден за празнуване, за да се оцени красотата на общото биоразнообразие, което приемаме често за даденост. 

Първият Световен ден на врабчето се отбеляза през 2010 г. в различни части на света.

Световният ден на врабчето има и по-широка визия да предостави платформа, в която хората, работещи за опазване на врабчета и други обикновени птици, да могат да се организират в мрежа, да си сътрудничат и да обменят идеи за опазване, което ще доведе до подобрени резултати.

Врабчетата са силно свързани с човешкото ежедневие и живеят в градски или селски условия. Въпреки че се срещат в много разнообразни местообитания и климатични условия, обикновено тези птици избягват обширни гори, тревни площи и пустини далеч от човешкото развитие. Поради своята численост, повсеместност и свързаност с човешките селища, врабчетата са част от нашия живот. Целта на кампанията е да запазим врабчетата и да се заслушаме, ако са наоколо!

Моля, последвайте ни: