20 декември е Международен ден за човешка солидарност

Днес отбелязваме Международния ден за човешка солидарност.

На 22 декември 2005 г. Общото събрание на ООН с резолюция 60/209 определи солидарността като една от основните и универсални ценности, които трябва да лежат в основата на отношенията между народите през ХХІ век, и в тази връзка реши да обяви 20 декември за Ден на човешката солидарност.

За първи път е отбелязан през 2006 г.

На този ден се чества нашето единство в многообразието. Той цели да припомни на всички народи значението на солидарността и нейната ключова роля в нашия живот.

Солидарността е единствената възможна логика, за да се отговори с успех на днешните предизвикателства като глада, епидемиите, неравноправното разпределение на ресурсите и тероризма.

С резолюция 57/265 на 20 декември 2002 г. Генералната асамблея създаде Световния фонд за солидарност, който беше учреден през февруари 2003 г. като доверителен фонд на Програмата за развитие на ООН. Целта му е премахване на бедността и насърчаване на човешкото и социалното развитие в развиващите се страни, по-специално сред най-бедните сегменти от тяхното население.

Моля, последвайте ни: