Международен конкурс „Речни ноти“ 26-27 август

Международният конкурс „Речни ноти” е включен в календара на МОН в програмата за осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Индивидуалните поп изпълнители от 8 до 12 клас получават по една годишна парична стипендия за първо, второ и трето място.

Конкурсът си сътрудничи с няколко международни конкурса: Славянски базар (Беларус), Бозторгай (Казахстан), Орфей в Италия (Италия)и Короната на Орфей (Гърция).

Състезанието се провежда в 3 категории: „Индивидуални изпълнители“, „Вокални формации“ и „Песни от мюзикъли и филми“.

Първото издание на конкурса е през 2000 г по предложение и изключителната подкрепа на проф. Петър Льондев. Интересът към конкурса е голям и за това всяка година изпълнителите се увеличават. През 2007 г се добавя и нов раздел – модерни танци, с което конкурсът се превръща във Фестивал на изкуствата. Фестивалът „Речни ноти” си сътрудничи и с няколко Международни конкурса: Славянски базар (Беларус), Международния конкурс Бозторгай (Казахстан) и Международния фестивал Одеский трамвайчик (Украйна). През изминалите години на брега на река Дунав на открити сцени са си давали среща деца от България, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово, Израел, Русия, Украйна, Унгария и Казахстан. С таланта и младостта на участниците и техните изпълнения и работните дните на фестивала се превръщат в истински празник за града.

Тутракан е един от най-старите и интересни градове по поречието на река Дунав. Намира се между Русе и Силистра, на приблизително 60 км от всеки от двата по-големи града. Градът е амфитеатрално разположен на стръмен хълм, който се спуска до Дунав. От най-дълбока древност хората по тези места са били умели рибари и лодкостроители. Много археологически открития в района на Тутракан потвърждават, че районът е бил заселен още в най-древни времена. В началото на римското владичество е построена крепостта Трансмариска (означава „отвъд блатата”, предвид разливът на Дунав западно от града).

Река Дунав е най-важният и благоприятен природо-туристически ресурс за Тутракан. Тук реката прави впечатляващ разлив западно от града и представя невероятно красива гледка при залез, когато слънцето бавно се потапя в спокойните води. Един град, една река и една обща съдба, свързала ги завинаги от бурната древна история до днес. Векове наред погледът на хората е бил насочен към реката, благодарение на нея те са съществували. В Тутракан е единственото в страната естествено обособило се рибарско селище – Архитектурен резерват „Рибарска махала” и е съхранена за поколенията в своя автентичен вид, паметник на културата от национално значение и с висок статут на автентичност.

Моля, последвайте ни: