Историческо завръщане на свободно живеещи европейски бизони в Родопите

Европейски бизони свободно се скитат в българската планина Родопите за първи път от Средновековието. Това ще помогне за увеличаване на местното биоразнообразие и ще подкрепи развитието на туризма, базиран на природата, пише Rewilding Europe.

Бизони в Родопите

За първи път от векове европейски бизони живеят в Родопите. Стадото от седем животни (две мъжки и пет женски) е освободено от заграждението си това лято и сега живее в ловния резерват „Студен кладенец“ (част от зоната за преустройство на Родопите), където екипът на Rewilding Rhodopes следи тяхното поведение и движение ежедневно.

„Животните отново заемат бившата си екологична ниша, намират вода и храна, учат се да се предпазват от вълци и чакали и изследват предизвикателния терен“, казва Христо Христов, който се е присъединил към екипа на Rewilding Rhodopes.

Още добри новини

Добрата новина не свършва с пускането на бизоните. Една от вече свободно живеещите женски бизони е родила – това е първото бизоново бебе, родено в дивата южна част на река Дунав от Средновековието насам. Женското бизонче и майката се справят добре.

„Ние сме развълнувани от новото попълнение“, казва Христов.

„Бизончето е родено в една от най-дивите части на резервата и оттогава следи стадото. Този млад бизон е символ на надежда за по-диви и по-биоразнообразни Родопи. Ето защо ние я кръстихме Надежда“, обяснява той.

Надежда е първото бизонче, родено в дивата южна част на река Дунав от Средновековието

Благоприятно въздействие

Докато скитат свободно в Родопите, бизоните живеят заедно с елени, вълци, лешояди и много други редки и застрашени видове. Както в Южните Карпати на Румъния, където Rewilding Европа и партньорите им отглеждат бизони от 2014 г., животните ще имат положително въздействие върху местната дива природа, помагайки да се създаде богат на биоразнообразие мозаечен пейзаж, както и за подобряване на местните хранителни вериги.

„Европейският бизон ще донесе редица ползи за дивата природа и хората. Съществуващото стадо вече се превърна в атракция за посетителите и ще ни помогне да развиваме туризма, базиран на природата тук“, коментира Христов.

Мащаби

Rewilding Europe работи за възстановяване на европейска популация от бизони в Източните Родопи от края на 2013 г., когато пет животни пристигнаха в Студен Кладенец от Германия. След като животните се приспособяват към новото си заграждение, през 2015 г. в стадото бяха добавени първите бизони, родени в Родопите (в плен).

През ноември 2017 г. още два бизона бяха дарени от зоопарка Suhl в Германия, бивш резерват за дивеч, посветен на развъждане на застрашени европейски видове. Rewilding Europe и екипът на Rewilding Rhodopes ще продължат да работят заедно за увеличаване на броя на бизоните в Родопите с оглед създаването на по-здрава и жизнеспособна развъдна група.

Завръщане

Европейските бизони някога са съществували в голям брой в голяма част от Европа. Те са изчезнали от дивата природа в България през Средновековието, а ловът и загубата на местообитания в началото на ХХ век доведоха до изчезването му като свободен вид в Европа. С различни програми се наблюдават значителни диви популации, възстановени в Централна и Източна Европа, главно в Полша и Беларус.

Днес европейските бизони, както и при другите застрашени европейски видове като евразийския бобър и белоопашатият орел, направиха забележително завръщане в Европа. Кулминацията на всички европейски проекти за бизони означава, че техният брой в дивата природа в момента е около 4000.

Моля, последвайте ни: