Реконструират старата Немска болница в Бургас в културно-образователен център

Сградата на старата Немска болница ще се превърне в дом на Регионалната библиотека „Пейо Яворов“. Началото на дейностите по цялостната реконструкция на сградата започва след обществена поръчка на Община Бургас, спечелена от „БИ Бургас 2019″ ДЗЗД със седалище Карнобат. В обединението влизат три фирми – „Партньори – А.Т.“ ЕООД от Карнобат, и две софийски фирми – „Енергоинвестинженеринг“ ЕООД и „Алди комерс груп“ ЕООД, съобщават от Черноморски фар.

Обществената поръчка бе обявена на 25 февруари с предмет:

„Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център за съвременно изкуство и библиотека, находяща се в централната част на град Бургас“.

Прогнозната стойност на проекта е 6 736 809,14 лева без ДДС. Финансирането ще бъде чрез Оперативна програма „Региони в растеж“. Заложеният срок за изпълнение е не по-дълъг от 380 календарни дни.

Консорциумът ще обновява старата сграда по проект на архитектурно бюро „Дизарх“ ООД, спечелили конкурса на Община Бургас през 2014 г.

Регионалната библиотека в момента се помещава в четири сгради, пръснати в целия град. След обновяването на сградата на Немската болница, библиотеката ще има свой дом.

Покрив от зелена растителност ще краси сградата на новата библиотека, където ще има и Център за съвременно изкуство, изградени на мястото на бившата Немска болница.

Новата библиотека ще съхранява над 600 000 произведения на български и чуждестранни автори, а Центърът за съвременно изкуство ще представя временни и постоянни експозиции.

Сградата на бившата Немска болница се намира в зона с публични функции с висока обществена значимост за града. Разположена е на около 100 метра от морето и от центъра на града. Имотът е с площ 2470 кв.м.

На терена към момента има две монолитни сгради. По-голямата триетажна сграда е построена през 1935 г. и функционира като училище до 1944 г.

В края на Втората световна война се преустройва и се експлоатира като болница.

След 1989 г. сградата остава държавна собственост, но използването ѝ по предназначение е преустановено. Другата сграда е двуетажна.

И двете сгради са в лошо състояние и не се ползват. След като е прехвърлен на Общината, теренът многократно е обезопасяван, тъй като в рушащите се и рискови сгради влизат бездомници и приключенски настроени ученици.

Новият проект предвижда красив атриум между библиотеката и новата модернистична сграда от стъкло и метал на Центъра за съвременно изкуство.

Отвореното пространство ще насочва посетителите в три посоки – към библиотеката, Центъра за съвременно изкуство и градината. При вечерни сбирки, концерти и други културни прояви този вход ще може да бъде отворен, а чрез новопроектиран панорамен стъклен асансьор посетителите ще могат да ползват многофункционалната зала на третия етаж и откритата тераса.

С изглед към градината на второ ниво е предвидена тераса, следваща плавните извивки на амфитеатъра. На терасата ще има и кафене.

От север е проектиран втори вход, обслужващ библиотеката. Този вход ще служи за достъп до детския отдел на първия етаж, административния отдел на втория етаж и читалните на последния трети етаж.

От юг е предвиден вход към подземен паркинг за 20 автомобила и 4 паркоместа на нивото на терена.

Благоприятното южно изложение на вътрешния двор позволява поддържането на богата растителност. Там ще се изгради и малък амфитеатър, където ще могат да се провеждат различни събития.

Моля, последвайте ни: