Знаете ли кои региони са най-засегнати от климатичното затопляне? ⁠

Сушата е нормално събитие в климатичната променливост, но последните проучвания приписват причината за сериозното засушаване на климатичните промени в няколко региона: Западна Амазонка, Южна Африка, Южна Европа и Средиземноморието, Северна Африка, части от Северна Америка, Русия, Индия и Австралия.⁠

Сухите зони се затоплят два пъти повече от средната стойност в световен мащаб и поради загубата на влага в почвата през вегетационния сезон, някои умерени сухи зони ще се превърнат в субтропични сухи зони, предупреждава Сlimatesavemovement.⁠

Докладът на IPCC за изменението на климата и сушата обяснява: „В световен мащаб се предвижда 50 – 80% от земната част да преживее значително по-интензивни горещи крайности в сравнение с историческите данни. Има голяма увереност, че топлинните вълни ще се увеличават по честота, интензивност и продължителност в 21 век, и при сценарии с високи емисии, топлинните вълни до края на века могат да станат изключително дълги (повече от 60 последователни дни) и чести (веднъж на всеки две години) в Европа, Северна Америка, Южна Америка, Африка, Индонезия, Близкия Изток, Южна и Югоизточна Азия и Австралия.“⁠

Увеличаването на топлинните вълни ще намали значително устойчивостта на горите (способността да се възстановяват), а унищожаването на дърветата може да се засили от сушата и топлинния стрес и да увеличи опасността от пожари. Дългите топлинни вълни и засушаването ще доведат и до намаляване на отделянето на въглерод.⁠

Крайно време е всички ние да признаем, че това е глобална криза, която ще доведе до големи екологични, социални и икономически бедствия. Можем да избегнем това, като преминем към диета на растителна основа и спасим света от унищожение!

Източник: IPCC, Специален доклад за изменението на климата, опустиняването, деградацията на земите, устойчивото управление на земите, продоволствената сигурност и потоците на парникови газове в земните екосистеми.

Моля, последвайте ни: