Регионален център София ЮНЕСКО е избран за подкрепящ член на Международния съвет на музеите

Регионален център София ЮНЕСКО е избран за подкрепящ член на Международния съвет на музеите (ICOM). Сега Центърът ще бъде още по-важна част от глобалната музейна общност, съобщи Unesco Centre Sofia.

Основна мисия на Регионалния център е популяризирането на нематериалното културно наследство не просто сред пряко свързаните експерти и дейци на културата, а сред широката публика, най-вече сред младите хора. Центърът насърчава възможно най-прякото „живо” предаване на знания, традиции и умения от поколение на поколение.

Моля, последвайте ни: