Денят на помирението се отбелязва всяка година на 2 април. Това е шанс да се закърпят влошени връзки и да се възстановят приятелски отношения.

Участието в Деня на помирението означава да поговорите със стар приятел и да прекратите кавгите си. Това е ден за ново начало на стари приятелства и ден за прощаване на стари грешки.

Денят на помирението може също да насърчи двойките да започнат отначало и семействата да спрат да се карат и да се съберат отново.

Ан Ландърс въвела Деня на помирението през 1989 г. Тя пише статии във вестниците за стойността на помирението.

Денят на помирението ни напомня, че животът е твърде кратък, за да живеем в лоши отношения с хората, които обичаме, заради някои проблеми в миналото.

Моля, последвайте ни: