Просветно дело с над 150 годишна история в Земен

Миналата година земенската гимназия навърши 65 години, прогимназията – 100 години, а просветното дело – 150 години. Някога, когато всичко започвало… преди повече от век и половина, в Земен нямало почти нищо, освен няколко махали и един прекрасен малък средновековен манастир – Земенският.

В далечната 1867 г. в село Белово след ремонтиране на манастирската сграда пламнала първата искрица – възникнало малко килийно училище, в което първите учители били духовници. По-късно тяхното дело било продължено.

В първите години след Освобождението на България през 1882 г. се появило и първото светско училище.

Когато дошъл новият 20-ти век учителят Арсо Илиев става радетел за построяване на ново училище. Едва след края на Първата световна война се сбъдва мечтата и прогимназията се открива през 1919 г.

Поколения ученици са преминали през класните стаи на земенското училище. То е възпитало и повече от 70% от учителите, които са работили и работят в него и сега. Поколения учители са му дали своя труд, ентусиазъм и дръзновение.

През 1963 г. училищната сграда се разширява с нова пристройка. През 1983 г. към средното училище е изграден учебно-промишлен комплекс със специалност електронна техника.

През 1987 г. училището се премества в нова, по-голяма сграда, в която е и до днес.

В момента съгласно новия Закон за училищното и предучилищното образование /ЗПУО/ от учебната 2016/2017 г. училището е преименувано в Средно училище „Св.Св. Кирил и Методий“, като е разкрита нова професионална паралелка „Малък и среден бизнес“.
Училището в Земен има „резервиран статут“ в МОН.

В летописа на просветното дело свое значимо място има и детската градина.

Това е мястото, съхранило селището! Земенчани казват: „Това е нашият храм на образованието и духовността!“

Моля, последвайте ни: