Проф. Лозан Митев от НСА получи приза на МОК „Олимпизъм в действие“

Председателят на БОК Стефка Костадинова връчи приза на Международния олимпийски комитет „Олимпизъм в действие“ на професора от НСА Лозан Митев.

Авторитетната награда се присъжда за принос в развитието и разпространението на олимпийските принципи и идеали.

Церемонията бе по време 7-та Национална олимпийска конференция с учители по физическо възпитание и спорт в България, организирана от Национална олимпийска академия с подкрепата на БОК и НСА „Васил Левски“.

„Олимпизъм в действие“ е точно това, което с апостолска страст и постоянство върши и отстоява вече десетилетия наред нашият добър приятел и съратник Лозан Митев. Неговата безпределна отдаденост на олимпийските принципи и идеи зарежда всички с позитивна енергия. Дълбока благодарност от БОК и пожелания да бъдеш здрав, силен и все така всеотдаен за доброто на олимпизма“, каза в краткото си приветствие Стефка Костадинова.

Проф. Митев благодари за признанието и обяви, че за него е чест да получи престижната награда от една велика българка, достоен председател на Българския олимпийски комитет.

Проф. Лозан Митев е бил учител по физическо възпитание от 1982 до 1984 г. Преподавател в Националната спортна академия София от 1985 г. по история на физическата култура. Ръководител на сектор „История на физическото възпитание и спорта“ от 2007 г. и ръководител на Историческия архив на НСА.

Защитава докторат през 1999 г. „Телесната култура в Тоталитарната държава – Българският модел 1937-1949 г.“ Присъдено му е научно звание доцент през 2006 г. и професор през 2016 г.

Той е основател на Националната олимпийска академия на Българския олимпийски комитет (БОК) и директор на Националната олимпийска академия на БОК. Оссновател е на Олимпийския клуб към НСА и подпомага създаването на Олимпийски клубове в редица градове в страната. Организатор на чествания по повод на Олимпийския ден. Инициатор е за провеждане на национални конференции с учители по физическо възпитание и спорт.

Проф. Митев има изследвания в областта на телесната култура през Античността, Средновековието, Модерна история – системи за телесно възпитание и Олимпийско движение, проблемите на държавата и телесната култура.

Занимава се със спорт от 1968 г. до днес. Практикувани спортове от него са баскетбол, лека атлетика, ски бягания и алпийски дисциплини, плуване, гимнастика, борба, вдигане на тежести, джудо, уиндсърфинг.

Темата на конференцията тази година е „Олимпийските ценности в училищната среда“,

като основно внимание се поставя върху развитието на сътрудничеството между учители от различни предметни области с учителите по физическо възпитание и спорт, използването на иновативни технологии и интернет платформи в работата за развитие на спорта и двигателната активност на учениците.

Представени бяха доклади от Белчо Горанов – генерален секретар на БОК, който говори по актуални въпроси в развитието на олимпийското движение, проф. Лозан Митев, гл. ас. Корнелия Найденова и др. Широко място в програмата на конференцията се отделя на представяне на педагогическата работа в областта на олимпийското възпитание в олимпийските клубове в страната, както и дейността на Олимпийското дружество на учителите.

Работната програма ще завърши с дискусии за разширяване на обмена и сътрудничеството между преподавателите за подобряване на възпитателната дейност насочена към изграждане на хуманни ценности на младото поколение в училище. Във форума участват учители, експерти, директори на училища, олимпийските клубове в страната, специалисти – магистри по физическо възпитание от НСА, Югозападния университет, преподаватели от катедрите в НСА, представители на медии и др.

Провеждането за седми път на този национален Олимпийски форум е белег за нарастващото внимание и признание към ролята на училището и по-специално на учителя по физическо възпитание и спорт за опазване и развитие на спортната дейност сред младото поколение.

Моля, последвайте ни: