Проект мотивира и обучава доброволци за спортни клубове и организации

В края на месец януари в Брюксел се проведе първа партньорска среща по проект „DU MOTION“, в който участват партньори от Белгия, България, Хърватия, Италия, Полша, Швеция и Турция. От страна на “Асоциация за развитие на българския спорт” взеха участие Калинка Гударовска и Ивайло Здравков.

Целта на проекта е да подобри компетенциите на доброволците, да ги ангажира не само в спортни събития, но и тяхното по-силно участие и ангажираност в спортни клубове и спортни организации, което може да засили предприемачеството и заетостта, да придобият опит, нови знания и умения.

На срещата партньорите накратко представиха организациите, които представляват и обсъдиха разпределението на отговорности между партньорите в консорциума, включително по изпълнение на проекта, резултатите по него, различни дейности по разпространение и оценка, осигуряване на необходимото качество, както и необходимите стъпки за правилното му и безпроблемно провеждане.

Спортният сектор е в състояние да мобилизира повече доброволци от всеки друг сектор.

Доброволците са ключови за успеха на международните и национални спортни събития. Организаторите на спортни събития разчитат на знанията, уменията и опита на доброволците, за да провеждат събития. Мащабът на участието на доброволци в спортни събития е значителен, създава потенциал за широк спектър от икономически, социални, културни и обществени ползи. В повечето държави-членки спортното движение няма да съществува без доброволчество.

Целта на проект DU MOTION е да обучи доброволци, които да помагат в организирането на национални и международни спортни събития. Организирането на всяко спортно състезание изисква ангажиране на доброволци. Броят им е скромен в национални и регионални състезания,

но за организирането на европейски и световни състезания броят на доброволците често надвишава 300, 400 души.

С този проект партньорите имат за цел да насърчат по-нататъшното активно занимание на доброволците не само със спортни събития, но и в спортни клубове и спортни организации, тъй като те повишават своите компетенции, развиват умения и отварят възможности за заетост, предприемачество и самостоятелна заетост.

Доброволците също ще участват в международни състезания извън своята страна с допълнителна стойност, ще придобият нови знания, нови познанства и ще създадат положителни мрежи.

Ще се обърне специално внимание при избора на

доброволци, които да включват хора с увреждания и хора от маргинализирани групи.

Доброволците изпълняват много критични роли в спорта, включително като треньори, служители, мениджъри на екипи, администратори и членове на борда и комисиите; с много лица, изпълващи множество роли. Те допринасят за социалната и икономическата стойност на спорта, особено на нивото на общността. Проектът е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския Съюз.

Моля, последвайте ни: