Показват 45 картографски изображения на Несебър от II до XXI век

Тази година като част от културната програма на несебърския празник Успение на Пресвета Богородица на 15 август ще бъде показана изложбата „Несебър в картографски архиви и колекции II – XXI век“. Тя е резултат от почти четиринадесет години последователна политика на община Несебър да насърчава

търсенето на изображение на Несебър/Месемврия –

чиято древна част е световно културно наследство, запазено в картографски архиви и частни колекции.

В културния център „Артиум“, разположен в новата част на града, ще бъдат показани 45 изображения на стари и по-нови карти и гравюри. Те са събрани от различни места:

Британската библиотека в Лондон, Библиотеката на Руската академия на науките – Санкт Петербург, Библиотеката на Музея на Корера – Венеция, Библиотеката на Томазо Корсини – Флоренция, Военният архив – Виена, Държавната библиотека на Пруско културно наследство – Берлин, Държавен архив на Венеция, Национална библиотека на Марсиана – Венеция, Саксонска библиотека – Дрезден и Национална библиотека – Париж и седем български архива, библиотеки и частни колекции.

Целта на изложението е да разкрие Несебър/Месемврия като световно културно наследство и освен това да покаже трайния интерес и значение, които светът придава на това място.

Изложбата в Несебър е значима с обединяването на най-големите български културни и научни институти – Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, БАН – Научен архив, Национален музей „Земята и човека“, Военно-географска служба на Министерството на отбраната, Лесотехническия университет и др.

Следваща стъпка в развитието на идеята е колекцията да стане основа на дълготраен културен проект, наречен

„Несебър в световните архиви, библиотеки и частни колекции“.

Изпълнението му ще потвърди успешното социално, икономическо и културно развитие на града и общината и тяхното място у нас, в Европа и света.

Посетителите на изложбата ще разберат интересния път на мястото и многобройните следи от миналото на Несебър, които са запазени, но все още неразучени.

Моля, последвайте ни: