Партньори от 5 държави работят по проект за повече спорт за пациенти с хронични заболявания

От 22 до 24 октомври в Шефилд, Великобритания, се състоя втората международна среща по проект ПРЕВЕНТ, в която взеха участие представители на партньорските организации от България, Великобритания, Гърция, Кипър, Испания. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт и Диана Хаджиангелова, председател на Асоциацията на българите, боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА).

Те представиха ситуацията в България в областта на хроничните заболявания и обсъдиха заедно с консорциума дейностите по проекта.

По време на срещата беше представена иновативна практика, която правителството във Великобритания прилага от няколко години –

предписване на физическа активности и спорт от страна на здравните специалисти като инструмент за превенция и подобряване на начина на живот на пациенти с различни заболявания.

Практиката е налична на интернет страницата http://movingmedicine.ac.uk, като инициативата е финансирана и подкрепена от министерство на здравеопазването на Великобритания.

Целите на проект „Физическите упражнения като средство за превенция и възстановяване от хронични заболявания /ПРЕВЕНТ/“ са следните:

  • Информиране на гражданите за ползите от упражненията за здраве, предотвратяването и възстановяването от хронични заболявания чрез физическа активност и насочване към безопасно и ефективно участие в организирани програми за физическа активност.
  • Повишаване на осведомеността на здравните специалисти за насърчаване на пациентите за системно включване в спорт и физическа активност и за запознаването им с актуалните данни от изследванията за подходящи форми на упражнения в зависимост от спецификата на различни заболявания.
  • Обучение на лекари, здравни специалисти (медицински сестри, физиотерапевти, психолози) и професионалисти за безопасно и ефективно използване на физическата активност като средство за предотвратяване и възстановяване от хронични заболявания.
  • Активизиване, улесняване и насочване на обществените, общинските и частните органи за организиране на безопасни и ефективни програми за целенасочена физическа активност за профилактика и рехабилитация на хронични заболявания в партньорските държави.
  • Изграждане на мрежи от обществени, общински и частни доставчици, предлагащи здравни услуги и услуги за физическа активност.

Специфичната програма е адресирана към:

1) Пациенти с хронични заболявания
2) Граждани, които към момента нямат регистрирано хронично заболяване
3) Медици
4) Здравни специалисти (физиотерапевти, медицински сестри и др.)
5) Спортни треньори, Учители по физическо възпитание и спорт
6) Здравни организации (болници, центрове, регионални клиники и др.)
7) Здравни институции и организации за физическа активности
8) Частни и други здравни услуги (медицински клубове, рехабилитационни центрове) и услуги за физическа активност (спортни зали, клубове).

Основните дейности по проекта са:

1. Събиране на данни за целевите групи:

a) отчитане на демографските и социални характеристики на хората с хронични заболявания, които са и специфичната целева група на проекта;

б) регистрация на обществени, общински и частни доставчици на здравни услуги и услуги за физическа активност (здравни центрове, регионални клиники, общински клиники, асоциации, треньори и др.).

2. Оценка на нагласите към физическата активност и качеството на живот при хората с хипертония и сърдечно-съдови заболявания
Целта на тези работни групи е да проведат проучвания за нагласите, качеството на живот и нивата на физическа активност на групи от населението с хронични заболявания.

3. Създаване на 4 наръчника:
* Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения, които да подобрят здравето и превенцията;
* Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения на пациенти със сърдечно-съдови заболявания, които да подобряват тяхното здраве и качество на живот;
* Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения на пациентите с хипертония, които да подобрят тяхното здраве и качество на живот;
* Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения на пациентите със затлъстяване, които да подобряват тяхното здраве и качество на живот.

4. Създаване на уеб портал с образователни, научни и обучителни материали за физически упражнения. Целта е създаването на уеб портал с информационни, научни и образователни материали за упражненията, здравето и качеството на живот на населението на страните партньори, с акцент върху пациентите с хронични заболявания.

5. Обучение на лекари, здравни специалисти (медицински сестри, физиотерапевти и др.) и специалисти по физическа активност. Изпълнение на пилотните обучения на лекари, здравни специалисти и специалисти по физическа активност, които от своя страна ще изпълняват пилотните програми за упражнения с различни групи от населението.

6. Мрежи на обществените институции (здравни центрове, регионални клиники, медицински асоциации и др.), общински (общини, общости и др.) и частни организации (зали, рехабилитационни центрове и др.), предлагащи здравни услуги и упражнения.

7. Дни за упражнения. Информиране и повишаване на осведомеността за значението на физическата активност за превенция и възстановяване от хронични заболявания, както и за подобряване на здравето и качеството на живот.

8. Интервенционални тренировъчни програми при граждани без наличие на хронични заболявания и при такива, диагностицирани с хронични заболявания.

9. Пилотни програми за обучение в различни групи от населението и оценка на тяхната ефективност. Програмите за физическа активност ще се планират и ще бъдат изпълнявани от спортни специалисти. Изпълнението на тези програми ще се осъществява в здравни центрове и затворени зони за физическо натоварване (физиологично – здравословно население).

Партньори по проекта са:

  • KOA Кипър
  • Асоциация за развитие на българския спорт
  • Red Deporte: Sport and Cooperation Network Foundation (Испания)
  • Университет Sheffield Hallam
  • EN DRASEI, Гърция.

Проект ПРЕВЕНТ е съфинансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.

Моля, последвайте ни: