1 октомври е Международен ден на възрастните хора

На 14 декември 1990 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации (с резолюция 45/106) определя 1 октомври за Международен ден на възрастните хора. Това беше предшествано от Виенския международен план за действие за застаряване, който беше приет от Световната асамблея за борба със застаряването през 1982 г. и одобрен по-късно същата година от Общото събрание на ООН. През 1991 г. Общото събрание (с резолюция 46/91) приема Принципите на Организацията на обединените нации за възрастни хора, а през 2002 г. Втората световна асамблея прие Мадридския международен план за действие за застаряване, за да отговори на възможностите и предизвикателствата на застаряването на населението през 21 век и да насърчи развитието на обществото за всички възрасти.

Почти 700 милиона души вече са над 60-годишна възраст. До 2050 г. 2 милиарда души – над 20% от населението на света, ще бъдат на възраст 60 или повече години.

Увеличението на броя на възрастните хора ще бъде най-голямо и най-бързо в развиващия се свят, като Азия е регионът с най-голям брой възрастни хора, а Африка е с най-голям пропорционален растеж. Като се има предвид това, ясно се изисква засилено внимание към конкретните нужди и предизвикателства, пред които са изправени много възрастни хора. Също толкова важен е същественият принос, който мнозинството от възрастните мъже и жени могат да продължат да дават за функционирането на обществото, ако са налице адекватни гаранции. Правата на човека лежат в основата на всички усилия в това отношение.

Демографията има значение за устойчивото развитие и динамиката на населението ще формира ключовите предизвикателства за развитието, с които се изправя светът през 21 век. Ако нашата амбиция е „Да изградим бъдещето, което искаме“, трябва да се обърнем към населението над 60 години, което се очаква да достигне 1,4 милиарда до 2030 г.

Вижте какво още се празнува през месец октомври тук.

Моля, последвайте ни: