5 октомври е Ден за противопоставяне на проституцията

Международният ден за противопоставяне на проституцията (International Day of No Prostitution – IDNP) се отбелязва ежегодно на 5 октомври.

Този ден на осведоменост се провежда за първи път през 2002 г. в някои населени места в САЩ и Австралия.По-късно към инициативата се включват и други страни като Канада и Филипините. Идеята за отбелязване на INDP е започнала като начин за противопоставяне на проституцията. Събитията, организирани по този повод, включват (но не се ограничават до) бдение на свещи, дискусии, митинги и др.

Те са насочени към повишаване на осведомеността за важността на борбата срещу проституцията, секс индустрията като цяло, трафика на хора и комерсиалната сексуална експлоатация.

INDP се отбелязва предимно от феминистките, които разглеждат проституцията като форма на господство на мъжете над жените и форма на експлоатация. Трябва да се отбележи, че не всички феминистки имат такива възгледи за проституцията. Някои от тях се противопоставят само на принудителната проституция, признавайки правото на жените да се занимават с проституция, ако решат така. Те смятат, че е важно да се подкрепят сексуалните работници срещу злоупотребите, а не да се борим срещу всички видове проституция.

Международният ден за противопоставяне на проституцията е ден за осведоменост.

Ето някои факти за проституцията:

  • Проституцията е незаконна, но се извършва в повечето градове
  • Има приблизително поне два милиона сексуални работници
  • Според доклад на Министерството на жените и детското развитие в Индия има над 3 милиона жени сексуални работници, от които едва 35% са навършили 18-годишна възраст
  • Индия е с високи проценти на деца, участващи в проституция. Според проучването те са около 1,2 милиона
  • Наблюдава се увеличение с 50% на проституцията между 1997 и 2004 г.
  • Правителствените организации като Maharashtra District AIDS Society (MDACS) и НПО като Национална организация за контрол на СПИН (NACO) играят важна роля в борбата с болести, предавани по полов път и повишават информираността за ХИВ/СПИН.

Вижте какво още се отбелязва през месец октомври тук.

Моля, последвайте ни: