Изложение

VELOBerlin 8-9 май

VELOBerlin OPEN AIR ще се проведе на 8-9 май на Летище ТЕМПЕЛХОФ! БЕРЛИНСКИЯТ ВЕЛОСИПЕДЕН ФЕСТИВАЛ ИЗЛИЗА НА ОТКРИТО С…