Националният политехнически музей представя нов каталог с автентична българска история

Днес в Националния политехнически музей в София на ул.“Опълченска“ 66 представиха новия музеен каталог „Избрано от колекциите на Национален политехнически музей“. Елегантното издание e представителна извадка на всички аспекти от запазената в музея автентична история на българската техническа и научна продукция за периода от края на XVIII в. до края на ХХ в. В него са включени множество фотографии на едни от най-атрактивните и значими технически образци, съхраняващи се в музейните фондове и в постоянната експозиция.

За всяка от представените колекции водещ текст дава необходимата обобщена историческа справка и основна фактология за обема и нейното съдържание. Включените в албума експонати са придружени с анотация, даваща информация за: тяхното предназначение, производител, период и място на поява/употреба, обективни характеристики (размери, материали и др.) стил и художествена стойност, а също така и за интересна история (при условие, че такава е достигнала до нас).

Каталогът е двуезичен – на български и английски език.

Главен редактор е д-р Екатерина Цекова. Съставители са инж. Светозара Карарадева и инж. Веселина Енева, а автори – колектив музейни специалисти от НПТМ.

Каталогът се издава с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Колекция от дворцови предмети във фонда на музея

Колекцията от дворцови предмети във фонда на НПТМ наброява повече от 1212 броя. Както подсказва името, всички тези предмети са били притежание на царското семейство до конфискуването им през 1947 г. През следващите години са предоставени на Киноцентъра, където са ползвани като реквизит и като резултат от това понасят редица негативни последствия. В началото на 70-те години тогавашният Комитет за изкуство и култура подема мащабна инициатива като свиква комисия за спасяването на това наследство. През 1973 г. тези предмети са разпределени по различни музеи според тяхната тематика. В НПТМ са предадени часовници, полилеи, свещници, вази, съдове, стъклени изделия, картини с техническа тематика, сервизи и много други ценности с техническа насоченост.

Повече информация за експонатите може да намерите в новото издание.

Хармониум „Metropolitan F“

Хармониумът е част от колекцията на НПТМ, представяща различни музикални механизми и инструменти. Той е произведен през 1877 г. от американската компания „Masonand Hamlin Organ Company“. Изработен е от дърво, метал, кожа и текстил и е с размери 990 х 1150 х 480 мм. Изображението е от новия каталог „Избрано от колекциите на Национален политехнически музей“.

Моля, последвайте ни: