Национален ученически конкурс за зелени идеи с общ награден фонд 10 000 лв.

В Националния ученически конкурс за зелени идеи могат да участват ученици от 1 до 12 клас. Участниците трябва да предложат своята иновативна идея, свързана с опазването на околната среда, зеленото и устойчиво бъдеще.

Конкурсът е разделен в две категории:

1. ИЗПРАТИ РИСУНКА – за ученици от 1 до 7 клас

Учениците в тази възрастова група трябва да изобразят предложението си, като участват с рисунка по темата в размер А4.

2. РЕАЛИЗИРАЙ ПРОЕКТ В ЕКИП – за ученици от 8 до 12 клас

Учениците в тази възрастова група участват в екип (двама до петима участници) и представят свое оригинално проектно предложение по посочената тема, което имат желание да реализират.

В категорията за рисунка ще се излъчат десет победители.

Журито ще търси както прецизно художествено изпълнение, така и идейност по темата и демонстрирано иновативно, комбинативно мислене за бъдеще. Рисунките трябва да се изпращат в оригинал на посочения адрес: бул. Васил Левски 15-17, 1000 София, както и сканирани по електронен път на адрес: info@mladinovator.bg.

В категорията за проект се излъчва отбор победител, състоящ се от екип с 2-5 участници.

Оценяването на проектите се осъществява в три етапа – предварителна селекция, финално класиране и финална презентация:

Предварителна селекция

Всеки екип трябва да изготви 3-минутно видео, което включва кратко описание на екипа и проекта; кратко описание на проблема, който проектът цели да разреши; описание на очакваните резултати; описание на прякото и непряко въздействие върху околната среда и обществото. Посочва се по кой от трите принципа на устойчивото развитие проектът има най-голямо въздействие и какво е взаимодействието между отделните принципи – екологичен, социален и икономически.

Всеки екип трябва да изготви и кратко предложение-доклад за разработване на своя проект. Докладът трябва да съдържа име на проекта, имена на участниците в екипа, план за изпълнение, ясни цели, общо финансово планиране (как ще бъдат разпределени средствата, за какво ще бъде похарчен наградният фонд), план за устойчивост на проекта (как проектът ще продължи да се развива и след предоставеното финансиране). Приемат се проекти от различни дисциплини – екипите могат да изберат различни подходи към поставената задача (например научни експерименти, бизнес разработки, социални проекти и други).

Финално класиране

От всички изпратени видеа и доклади, журито ще избере 10 отбора, които ще бъдат поканени да представят своя проект по време на официалната церемония по награждаването. Финалистите ще имат десет дена да подготвят презентация за проекта си, както и да го разработят. Финалистите трябва да отговорят в двудневен срок от поканата дали ще присъстват на финалната презентация. Разходите по пътуването и престоя в София, ще бъдат поети от Организатора.

Финална презентация

В деня на награждаването всеки финалист ще представи своята презентация за проекта си пред жури в състав и другите участници. Презентацията трябва да се вмести в рамките на 5 минути. Екипите, които по време на презентацията демонстрират своя прототип или научен експеримент на живо пред журито, ще имат предимство при оценяването (това е малък жокер за тези от участниците, които имат голямо желание да спечелят – започнете още от сега да разработвате прототипите си).

Жури ще избере финалистите и победителите в конкурса.

В журито ще има излъчени представители на Грийнпийс България, Ratio, Junior Achievement, Музейко и Eко H2O.

Финалистите в конкурса ще имат и възможността да обменят контакти и опит с представителите на журито по време на награждаването. Победителите ще получат възможност за менторство по време на изпълнението на проекта си.

Краен срок за изпращането на рисунките, докладите, както и видеата е 31.01.2020 г.

Победителите в категория от 1 до 7 клас ще получат награда в размер от 100 лв. Всички финалисти в тази категория ще получат и специална награда – работилница в някоя от лабораториите на „Музейко“, специално организирана за тях.

За категорията от 8 до 12 клас отличен ще бъде един екип. Реализацията на проектното предложение на отбора ще бъде финансирана с 5 000 лева, като за бюджетирането на парите ще се изготви финансов план с помощта на ментори от екипа на PostScriptum Ventures и ментор от екипа на GreenPeace България. Всеки участник в екипа-победител ще получи отделно по 500 лева стипендия за принос.

Освен екипа-победител, ще бъдат отличени още два отбора, съответно на второ и трето място. Всеки участник в екипа на второ място ще получи отделно по 250 лева стипендия за принос. Всеки участник в екипа на трето място ще получи отделно по 100 лева стипендия за принос.

Награждаването ще се състои в София в Учебния корпус на „МУЗЕЙКО“ на 29.02.2020 г. от 11:00 ч.

Моля, последвайте ни: