5-ТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР “С МИРИС НА ТЕМЕНУГИ” – ЯВОРОВО 2022

НАЦИОНАЛНИЯТ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР “С МИРИС НА ТЕМЕНУГИ” – ЯВОРОВО 2022 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 ЮНИ
Началото е в 9.00 часа!
ЦЕЛИ:
– Утвърждаване на фолклорното песенно богатство в съвременния живот;
– Предоставяне възможност на самодейни колективи от региона и страната да получат обществено признание;
– Издирване, събиране и популяризиране на народни песни, танци и обичаи, посветени на цветята и българската природа;
– Насърчаване създаването на кулинарни изделия от ядливи цветя и цветове, и детски стихотворения или есета, посветени на цветята и красотата на българската природа;
– Разнообразяване живота на жителите на село Яворово и региона.
ОРГАНИЗАТОРИ: Община Стара Загора, Кметство Яворово, НЧ “Ахинора-2006 г.
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ: Радио Стара Загора, в. “Ахинора”
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
– Фолклорни групи, изпълняващи две песни в рамките на 6 минути; задължително! едната да е посветена на цветята и красотата на българската природа;
– Индивидуални изпълнители – до двама от колектив, изпълняващи по една песен, посветена на цветята и красотата на българската природа;
– Танцови състави изпълняващи танц до 10 минути по темата на събора;
– Групи за обичаи изпълняващи обичай или ритуал до 10 минути по темата на събора;
СЪПЪТСТВАЩИ ИНИЦИАТИВИ:
1. Конкурс за изработка на цветя от естествени материали.
Допускат се участници от всички възрастови групи.
Готовите експонати няма да се връщат, а ще останат във фонда на читалището. С тях ще бъде направена изложба.

2. Конкурс за детско АВТОРСКО стихотворение или есе посветени на цветята и красотата на българската природа:
– 1-ва група от 7 до 10 години;
– 2-ра група от 11 до 14 години;
– 3-та група от 15 до 18 години.
Творбите трябва да бъдат написани от детето, което желае да участва в конкурса! На гърба на всяка творба да има информация за името на детето, възраст, населено място, училище и телефон. Стихотворенията и есетата няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището.

Всички участници във фолклорната програма получават грамота за участие, почетен знак на събора и рекламни материали;
Най-добрите в категориите (фолклорни групи, танцови състави и групи за народни обичаи) ще бъдат отличени със златен, сребърен или бронзов медал.
Участниците в конкурса за изработка на цветя от естествени материали и конкурса за детско стихотворение или есе ще бъдат наградени на 4 юни 2022 год. Те ще получат грамоти, а отличилите се и предметни награди. Най-добрите ще бъдат поместени в сборник.
Всеки състав да представи:
1. Списък на участниците (Имена и години) ;
2. Текст на песните или кратко описание на танците, обичаите и ритуалите посветени на цветята и красотата на българската природа;
Краен срок за подаване на заявките: 20.05.2022 год. на следните адреси:
ahinora.eu
chitalishte_ahinora@abv.bg
Facebook: Нч Ахинора
Facebook страница: Народно читалище „Ахинора-2006г.“ село Яворово
По пощата: 6240 с. Яворово, НЧ „Ахинора-2006г.“ за г-жа Пенка Иванова
Тел. за контакти 041355/295; 0896578113 и 0883495327
Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват изпълненията с цел: създаване на архив и реклама на събора, без да заплащат права и обезщетения. Компетентно жури ще оцени изпълненията и на 6 юни 2022 год. (понеделник) ще бъдат оповестени победителите.
Моля, последвайте ни: