Насилието над животни е престъпление, което се наказва с глоба и затвор

Хората, които измъчват животни, са склонни да повторят това. Единственият начин те да бъдат спрени е ако бъдат наказани за престъплението, което са направили.

Насилието над животни, включително стрелба, отравяне, дори и на бездомни животни, е престъпление, което се наказва с глоба и затвор. Както всяко престъпление, случаите на насилие над животни трябва да бъдат разследвани от полицията и прокуратурата.

Ако станете свидетел на насилие над животни или имате информация за такова, трябва да подадете сигнал на тел. 112 или на дежурния телефон на Вашата районна прокуратура: https://www.prb.bg/bg/kontakti/ukazatel-na-prokuraturite

Може да подадете сигнал до МВР и Районна прокуратура и писмено, като от сайта на Организация за защита на животните „Четири лапи“ може да изтеглите образец на жалба с указания за попълване и подаване: http://bit.ly/nasilie_nad_jivotni

Моля, последвайте ни: