Наградиха 131 учители за постигнати резултати от техните възпитаници на Ученическите игри

Кметът на Столична община одобри 131 учители за връчване на еднократна финансова награда. Те са класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученическите игри през учебната 2018/2019 г.

Финансовите награди се изплащат всеки работен ден от 11 до 29 ноември 2019 г. от 14:00 до 16:30 ч. в счетоводството на Дирекция „Култура“, пл. Славейков №4, ет. 4, кабинет 405.

Ученическите игри се организират и провеждат от Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и Българската асоциация спорт за учащи сe. Те са насочени към провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта. Ученическите игри създават условия за практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни отбори чрез доброволно участие в организирани форми на спортносъстезателна дейност, както и възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – Световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт.

Моля, последвайте ни: