МОК сподели своя напредък в устойчивостта

Международният олимпийски комитет (МОК) публикува подробности за напредъка в устойчивостта, който постигна след първия си доклад през октомври 2018 г.

От откриването на Олимпийския дом – една от най-устойчивите сгради в света – до инициативите за устойчивост на Олимпийските игри в Токио през 2020 г., актуализацията за напредъка на МОК подчертава постиженията спрямо целите за устойчивост до 2020 г. Те обхващат работата по МОК за устойчивост като организация, като собственик на Олимпийските игри и като лидер на Олимпийското движение.

„Гордеем се със значителния напредък, който постигнахме през последните 12 месеца“,

заяви принц Алберт II, председател на Комисията за устойчивост и наследство на МОК.

„МОК ще продължи да ръководи олимпийското движение и по-широкия спортен свят в предприемането на ефективни действия за устойчивост. През 2020 г. и след това ще продължим да използваме огромната сила на спорта, за да изградим по-добър, по-справедлив и по-устойчив свят“, каза още той.

През юни 2018 г. МОК откри новата си централа – Олимпийския дом.

Сградата получи три от най-строгите сертификати за устойчива сграда, включително най-високото ниво на международния сертификат за зелена сграда LEED. Olympic House получи най-много точки (93) от всеки сертифициран LEED v4 проект за ново строителство до момента, превръщайки се в една от най-устойчивите сгради в света. В допълнение тя беше удостоена и със сертификат Minergie P – швейцарски стандарт за енергийно ефективни сгради, и беше първата международна централа, получила сертификат Platinum Swiss Sustainable Building Standard (SNBS).

Подобреното рециклиране и управление на отпадъците, новите функции за пестене на вода и енергийна ефективност, допринесоха за постигане на тези стандарти за устойчивост.

Очаква се Олимпийският дом да използва 35% по-малко енергия и 60% по-малко общинска вода от конвенционалната нова конструкция.

МОК получи също осем автомобила с водородни горивни клетки с нулеви емисии от световния олимпийски партньор Toyota. В Олимпийския дом беше инсталирана водородна станция, която разпределя водород от възобновяеми енергийни източници за снабдяване на превозните средства.

Благодарение на официалния си партньор Dow, изчислените от МОК остатъчни въглеродни емисии за 2017-2020 г. вече са компенсирани.

Това позволи на МОК да постигне целта си „въглеродна неутралност“.

Глобалната програма за намаляване на въглеродните емисии на IOC-Dow далеч надхвърля балансирането на оперативните емисии на МОК; той ще позволи на МОК да осигури допълнителни ползи за климата от портфолио от проекти, подпомогнати от материалознанието на Dow.

Като собственик на Олимпийските игри, МОК засили сътрудничеството си с Организационните комитети за олимпийските игри (OCOGs), за да им помогне да включат устойчивост във всички аспекти на планирането и организирането на всяка от Игрите.

Като част от тези усилия МОК създаде „Методика за въглероден отпечатък за Олимпийските игри“,

която помага на OCOG да разработят план за въглерода за Олимпийските и Параолимпийските игри, което им позволява успешно да измерват и минимизират въглеродния си отпечатък. Наред с тази методология, „Ръководството за олимпийските игри за устойчиво предлагане“ обяснява изискванията на МОК за устойчиво снабдяване и подкрепя OCOG за тяхното изпълнение. Въвеждането на това ръководство е важна стъпка към последователен, устойчив подход за снабдяване на стоки и услуги за Игрите.

МОК също така засили сътрудничеството си със заинтересованите страни в Олимпийските игри. В резултат на това поредица от иновативни инициативи за устойчивост са поставени от световни олимпийски партньори преди Олимпийските игри в Токио 2020. Например, P&G стартира съвместна инициатива с Токио 2020

за създаване на подиумите за церемониите за награждаване от пластмасови отпадъци.

Отпадъците са или дарени от обществеността, или са събрани от океаните и водните пътища. След игрите подиумите ще бъдат рециклирани обратно в опаковки за P&G продукти.

Ключово постижение на МОК като лидер на Олимпийското движение е стартирането на рамката на ООН за спорт за климата. Рамката, която бе разработена съвместно от МОК в партньорство с ООН по изменението на климата, призовава спортната общност да разработи съвместно програма за действие в областта на климата за спорт.

Повече от 80 спортни организации се присъединиха към рамката от нейното стартиране.

За да ускорят допълнително действията на Олимпийското движение за климата, МОК и Dow стартираха нова въглеродна инициатива през тази година. Инициативата е предназначена да засили усилията на Олимпийското движение за устойчивост, като предлага въглеродни компенсации като награда за осезаемите климатични действия. За да се класират, Международните спортни федерации (IFs) и Националните олимпийски комитети трябва да са подписали рамката за действие „Спорт за климата“ и да докажат, че активно намаляват своите емисии на парникови газове. Досега 10 федерации бяха наградени за своите мерки за намаляване на въглеродните емисии.

В допълнение МОК публикува нови ръководства като част от своята поредица „Основи за устойчивост“.

„Спортът за действия в областта на климата“

беше публикуван в сътрудничество с Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC), за да предостави на членовете на Олимпийското движение разбиране за изменението на климата и как да намалят въглеродните си емисии.

„Устойчив извор в спорта“

е създаден, за да помогне на спортните организации да приемат по-устойчиви практики за снабдяване.

МОК упълномощава спортистите да използват тяхното влияние за постигане на глобална устойчивост.

Моля, последвайте ни: