МОК иска строги санкции за руските власти, манипулирали данни за WADA

Международният олимпийски комитет (МОК) осъжда най-категорично действията на лицата, отговорни за манипулирането на данните от Московската лаборатория преди да бъдат прехвърлени на Световната антидопингова агенция (WADA) през януари 2019 г. Според тях

тази явна манипулация е обида за спортното движение в световен мащаб.

МОК настоява за най-строги санкции срещу всички отговорни за тази манипулация.

Олимпийският комитет благодари на отдела за разузнаване и разследвания (I&I) на WADA и на независимите експерти по криминалистика за извършената подробна и много професионална работа, на която се основават препоръките на Комитета за преглед на спазването на WADA (CRC).

МОК отново иска руските власти да предоставят суровите данни, на които се основава този случай. Това все още е от огромно значение, тъй като предоставянето на всички необработени данни ще гарантира, че най-накрая може да се извърши пълно правосъдие и че виновните могат да бъдат наказани, а невинните защитени.

По този начин сянката на подозрения към новото поколение чисти руски спортисти може да бъде премахната.

Според МОК докладът доказва, че манипулирането на данните е отговорност единствено на руските власти.

В него се установява, че спортното движение не е участвало в нито една от тези манипулации и докладът не показва никакви грешки от спортното движение в това отношение, по-специално Руския олимпийски комитет или неговите членове. В този контекст МОК приветства възможността, която WADA предлага на руските спортисти да се състезават, „където те са в състояние да докажат, че не са замесени по никакъв начин“.

МОК подчертава, че всички санкции трябва да следват правилата на естествената справедливост и да зачитат правата на човека.

Затова виновните трябва да бъдат наказани по възможно най-строгия начин поради сериозността на това нарушение. Организацията настоятелно призовава WADA да предприеме допълнителни действия. Това означава по-специално, че WADA трябва да препрати всички тези досиета на Съвета на Европа и ЮНЕСКО, като се вземе предвид

антидопинговата конвенция на Съвета на Европа и Международната конвенция на ЮНЕСКО срещу допинга в спорта.

„В края на този процес се надяваме справедливостта най-накрая да надделее и да има пълни и правилни санкции“, казват в изявление от Международния олимпийски комитет.

Моля, последвайте ни: