Мигранти с възможност за социално приобщаване чрез спорт

На 29 януари в Брюксел се проведе първата среща по проект ”MiSport – приобщаване на мигранти чрез спорт” – инициатива, реализирана от Франция, България, Италия, Гърция и Румъния. Партньор по проекта от България е Асоциация за развитие на българския спорт.

Има няколко източника и причини за мигрантския феномен, на който чрез целите и дейностите на този проект участниците се стремят да предложат решения. Основните потребности, определени от консорциума са:

  • Необходимост от справяне със социалното включване на имигрантите и по-специално на младите имигранти и деца
  • Необходимост от повече осведоменост в обществото относно стратегическия потенциал на спорта в социалното включване.

Чрез този проект партньорите ще се стремят да насърчат иновативни спортни инициативи за социално включване и равни възможности за имигрантите в Европа.

Спортът е едно от средствата, чрез които се насърчават ценности като солидарност, разнообразие, приобщаване, културно осъзнаване и мир.

MI SPORT има за цел да следва ангажимента на Европейската комисия, че спортът може да предложи на имигрантите възможности за социално включване и да насърчи обмена на добри практики между партньорите и регионите (със специален акцент върху отдалечените територии на ЕС като остров Реюнион) и взаимното обучение за това как да допринесат за интеграцията на имигрантите чрез спорт.

Проектът е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Моля, последвайте ни: