Международен проект обяви конкурс за инфографика за расизма и дискриминацията в спорта

От 22 до 25 януари се проведе трета международна среща по проект Youth Sports Fair Chance в Сараево, Босна и Херцеговина. Събитието имаше за цел да обсъди предстоящите спортни и образователни дейности в държавите-партньори по проекта, които ще се реализират на местно ниво преди

международното спортно събитие за деца, което ще се проведе през август 2020 г. в Сплит, Хърватска.

По време на срещата се проведе и детско спортно събитие, което промотира толерантност и солидарност сред участващите в него деца.

В срещата от името на „Асоциация за развитие на българския спорт“ – партньор в проекта от България, взеха участие Йоанна Дочевска и Калинка Гударовска – членове на УС на АРБС.

Следващата дейност по проекта е обучение на учители по физическо възпитание и спорт и

конкурс за инфографика по темата за расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта,

в резултат на който 10 учители по физическо възпитание и спорт и 10 деца ще имат възможността да участват в спортно събитие в Хърватска през 2020. Пълна информация е налична тук: https://www.bulsport.bg/YSFC/view.html?nid=21702.

Темата на проект Youth Sports Fair Chance е да намали предизвикателствата в сферата на насилието и

да се справи с расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта – например по време на спортни събития.

Проектът има за цел да идентифицира, развие и състави най-добри практики, свързани със спорта, които оптимално допринасят за разпространението на посланията за уважение, борба срещу дискриминацията и расизма и предотвратяването на всички форми на насилие в спорта.

Проектът ще разработи методология за обучение, ориентирана към спорта в свободното време, с цел намаляване на насилието, расизма и дискриминацията чрез популяризиране на признаването на спортните ценности и преподаване пред основните целеви групи – ученици в начални училища, учители по физическо възпитание.

Проект Youth Sports Fair Chance е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Моля, последвайте ни: