Местната власт в село Атия се закани на протестиращите срещу строежа на депо за опасни отпадъци (видео)

В началото на летния сезон тази година местното население съвсем случайно разбира за започнал строеж на депо за строителни, битови и химически отпадъци. Активни граждани започват да търсят повече информация и научават, че това е проект, стартиран още през 1999 г. за създаване на „Център за събиране и временно съхраняване на опасни, битови отпадъци” по „Българо-швейцарската програма за сътрудничество.”

В отговора си до гражданите швейцарското посолство отказва съдейсвие.

От страна на местната власт се сипят закани, заплахи и предупреждения към населението, че ще им направят живота черен, като са запалени коли, чупени прозорци и т.н.

Интересните моменти в случващото се в село Атия са:

1. Депото за отпадъци се изгражда в опасна близост до населеното място – на не повече от 500 м от последните къщи. Това е в пълно противоречие на редица закони, които защитават не само населението, но и туристически обекти, качеството на питейната вода, електроснабдяването и качеството на живот.

2. Липсва обществено обсъждане (проектът е стартирал с 6 подписа) поради липса на информация за населението, което поставя под въпрос прозрачността на проекта, обсъжданията, рисковете за живота и здравето, невъзможността да се упражнява туризъм, еко туризъм, екология, био производство, морски и селски туризъм, неудобствата и липсата на визия за следващите години и т.н.

3. Налице са пропуски и подмени в документацията. Възмутените местни хора се опитват да изискат общественодостъпните документи по проекта от общината, но такива и до сега не са представени. Наличната документация е стара и променяна във времето, без да са спазени юридически и законови норми за стартирането на проекта, дейностите, които ще извършва, сроковете и опасностите, които крие подобен проект за живота и здравето на хората, опазването на природата, качеството на питейната вода, качеството на почвата, въздуха и запазването на видовете, което е определено в редица закони и нормативни актове.

4. Земята, на която се прави центъра, е попадала в Натура 2000, Защитена зона „Бакърлъка“, но в угода на проекта е със сменен статут.

5. В Закона за устройство на територията, Натура 2000, Закона за местната власт, Закона за градоустройството, Закона за обществените поръчки, Закона за защита на населението, Закона за националната сигурност, Закона за здравето, подобна дейност в жилищни и туристически райони е абсолютно забранена.

В резултат местните хора създават инициативен комитет и започват борба срещу изграждането на депото.

„Но какво значи тук човешкият живот и природата, когато говорим за едни 22 милиона евро, които трябва да бъдат усвоени!?!“, коментират те.

Хората настояват да се организира референдум в община Созопол, с което строежът да се прекрати окончателно,

а виновните лица да се уволнят и да бъдат разследвани.

Вижте подробности във видеото:

Моля, последвайте ни: