Маратон на четенето в Лом

Инициативата „Маратон на четенето“ е по проект „Заедно в училище“ и предвижда посещения на деца и родители в градски и училищни библиотеки. В събитието се включиха ученици от всички училища на територията на община Лом. Родители също ще вземат участие в полезното начинание,

а целта е да се възроди интереса към книгата и да се прекарат няколко часа без телефон.

Маратонът на четенето, който ще продължи две седмици, започна от библиотеката при НЧ „Постоянство 1856”, където заедно с библиотекарите, деца, учители и родители четоха книги от любими автори и

получиха информация за всички интересни факти, свързани със света на книгите.

Маратонът продължава с посещения на училищни библиотеки в цялата община. Най-активните в инициативата ще получат книги като подарък, а участници в летния маратон ще бъдат наградени с екскурзия до Плевен.

Основната цел на проекта „Заедно в училище“ е създаване на условия за равен достъп до качествено образование и

успешна социална адаптация на ученици от етнически малцинства, от маргинализирани обществени групи,

както и от семейства, търсещи или получили международна закрила в Община Лом.

Проектът е на стойност 641 402 лв. и е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Моля, последвайте ни: