Фолклорен събор „Мараш пее“ в Стралджа на 19 май

Фолклорното събитие е със стара и богата история. Съборът води началото си от 60-те години на миналия век. Традиционният народен събор “Мараш пее” се провежда в неделя през втората или третата седмица на месец май в Стралджа. Нито веднъж през годините традицията не е прекъсвана. Целта на събитието е съхраняване на българското народно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит, стимулиране интереса и любовта към българските национални и местни фолклорни традиции, осъществяване на приемственост между поколенията.

В събора на народното творчество „Мараш пее“ могат да участват професионални и любителски танцови колективи, разпределени в три групи:
– първа група – до 14 г.
– втора група – от 14 до 25 г.
– трета група – над 25 г.

Конкурсната програма включва:

Танцови колективи:

Любителски танцови колективи за автентичен фолклор – с времетраене на програмата до 10 мин.
Любителски танцови колективи за обработен фолклор – блок програма от сценично разработени танци с времетраене до 15 мин.

Професионални ансамбли:

С компактна музикално-танцова програма – времетраене 20 мин.

Журито на Събора, състоящо се от специалисти-хореографи, музиковеди, етнолози, присъжда следните награди:
• Награда на Кмета на Община Стралджа;
• Специалната награда;
• Първа, Втора и Трета в различните възрастови групи.

От няколко години част от събора са и надиграванията. Статутът допуска индивидуални изпълнения или по двойки, като в рамките на 5 минути участниците изпълняват автентични хора от областта и като задължителен танц – тракийска ръченица. На индивидуалните изпълнители – певци и инструменталисти, на “Мараш пее” по традиция се дава възможност за изява без участие в конкурсната програма. Организатори на фолклорното събитие са общината и читалище ”Просвета” Стралджа.

Моля, последвайте ни: