London Global Migration Film Festival 22-29 ноември

Чудили ли сте се защо хората напускат домовете си и пред какви предизвикателства ги изправят мечтите им за по-добър живот? Global Migration Film Festival разказва за миграцията като глобален феномен и причините за нея са разнообразни, фестивалът ще покаже филми на различни теми, свързани с нея, като трудова миграция, кандидатстване за международна закрила, трафик на хора, миграция и здраве, интеграция, миграция и граници, трудова и сексуална експлоатация. Във филмите са засегнати миграционни проблеми от Африка, Азия, Близкия изток, Южна и Северна Америка и Европа.

Лондонският филмов фестивал за миграцията включва голям брой игрални, късометражни и документални филми, фокусирани върху пресечната точка на миграцията с теми като извънредни климатични ситуации, интеграция, родителство, раса, пол и представителство (списъкът може да продължи). „С цел да изобразим многообразието и хуманността на миграцията, нашата селекция от филми отразява многото форми, в които се осъществява миграцията. Включваме филми, които пряко допринасят за днешните дебати: от пресечната точка между миграцията и извънредната климатична ситуация до опита на членовете на LGBTQ общността, бягащи от диктатури; от млади хора от второ поколение, които се опитват да съчетаят множество идентичности, до задълбочени гмуркания във връзката между раса и миграция, ние показваме истории, които описват огромното човечество, вградено в миграцията. Програмата на фестивала включва леки филми, които ни напомнят, че има щастие в движението, и ние умишлено избираме филми, фокусирани върху различни части на света и миграционни маршрути, за да предизвикаме очакванията, че повечето хора се преместват от Глобалния юг към глобалния север.

Лондонският филмов фестивал за миграцията включва както филми на утвърдени художници и режисьори, така и филми на по-малко известни режисьори, които използват нови гледни точки, за да анализират проблемите на миграцията и бежанците. „За да повишим профила и да предоставим платформа за режисьори мигранти, ние включваме филми, които са режисирани, продуцирани и в които са участвали мигранти“.

Моля, последвайте ни: