22 май е Международен ден на биологичното разнообразие

ООН обявява 22 май за Международен ден на биологичното разнообразие, за да повиши разбирането и осведомеността по тези въпроси.

На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие, се обръщат с призив за ежедневни усилия за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване с акцент на това как биоразнообразието би могло да е в подкрепа на поминъка на хората.

Конвенцията за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия, и влиза в сила от 29.12.1993 г. Тогава е решено 29 декември да бъде Международен ден на биологичното разнообразие. През декември 2000 г. Общото събрание на ООН гласува промяна на датата за отбелязване на 22 май.

Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие.

България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

Моля, последвайте ни: