22 май е Международен ден на биологичното разнообразие

ООН обявява 22 май за Международен ден на биологичното разнообразие, за да повиши разбирането и осведомеността по тези въпроси.

На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие, се обръщат с призив за ежедневни усилия за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване с акцент на това как биоразнообразието би могло да е в подкрепа на поминъка на хората.

Конвенцията за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия, и влиза в сила от 29.12.1993 г. Тогава е решено 29 декември да бъде Международен ден на биологичното разнообразие. През декември 2000 г. Общото събрание на ООН гласува промяна на датата за отбелязване на 22 май.

Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие.

България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

Темата за отделязване на Международния ден на биологичното разнообразие за 2020 г. е „Нашите решения са в природата“.

Припомняме темите и от изминалите години:

2019 г. – Нашето биоразнообразие, нашата храна, нашето здраве
2018 г. – 25 години действие за биоразнообразие
2017 г. – Биоразнообразие и устойчив туризъм
2016 г. – Включване на биоразнообразието; Поддържане на хората и техния поминък
2015 г. – Биоразнообразие за устойчиво развитие
2014 г. – Биоразнообразие на островите
2013 г. – Вода и биоразнообразие
2012 г. – Морско биоразнообразие
2011 г. – Биоразнообразие на горите
2010 г. – Биоразнообразие, развитие и намаляване на бедността
2009 г. – Инвазивни чужди видове
2008 г. – Биоразнообразие и селско стопанство
2007 г. – Биоразнообразие и изменение на климата
2006 г. – Защита на биоразнообразието в сухите земи
2005 г. – Биоразнообразие: Застраховка Живот за променящия се свят
2004 г. – Биоразнообразие: храни, вода и здраве за всички
2003 г. – Биоразнообразие и намаляване на бедността – предизвикателства за устойчивото развитие
2002 г. – Посветен на биоразнообразието на горите.

Моля, последвайте ни: