Разрешиха и спорта на закрито, но без публика

Министерството на здравеопазването издаде нова заповед, с която от 22 май се разрешават колективните спортни занимания на закрито, но без състезателен характер и без публика.

От 26 май се разрешават (ако са без състезателен характер и без публика):

  • индивидуалните и колективните спортни занимания за деца до 18-годишна възраст на закрито и на открито
  • индивидуалните спортни занимания на закрито и на открито.

Изключение от забраната за провеждане на спортни мероприятия на открито и на закрито се допуска за самостоятелните плувни комплекси и басейни. Забранява се функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.

Разрешава се провеждането на:

  • обучения на кандидатите за водачи на моторни превозни средства за оказване на първа долекарска помощ
  • курсове за обучение и квалификация на водни спасители.

Пълния текст на заповедта може да намерите тук.

Моля, последвайте ни: