Най-голямата студентска мрежа във Великобритания People & Planet организира поредната национална кампания Go Green Week от 1 до 15 март. Темата на кампанията е за социална и екологична справедливост.

Какви са връзките между колониализма и климатичните проблеми? Как университетите играят роля в непрекъснатата колонизация на коренните общности по целия свят?

По време на тазгодишната Go Green Week студентите в Обединеното кралство и Ирландия ще проучат как климатичната криза е резултат от векове на колониализъм и ще накарат институциите да започнат да действат за прекратяване на климатичния колониализъм в техния кампус.

От 1 до 15 март британските студенти ще поискат радикални промени и солидарност с онези, които се борят срещу колонизацията по целия свят. Чрез направените инвестиции и враждебната имиграционна политика, според People & Planet университетите са съучастници в колониалната система, която е отговорна за климатичната криза. Студентите ще изискват институциите да признаят ролята си в тази потискаща система и да започнат да действат при извънредните ситуации на климата, като използват деколониален подход.

Моля, последвайте ни: