Френският лицей „Виктор Юго” организира Ден на отворени врати

Френският лицей „Виктор Юго” организира Ден на отворени врати на 15 февруари от 10 ч. до 13 ч. Лицеят е част от международната мрежа на френските училища по света. Френската образователна система е всепризната с висококвалифицирания си персонал и отлични резултати, от която децата могат да се възползват и в София.

Приемът на деца започва от 3-годишна възраст в тяхното малко училище, което е различно от детска градина. Основната му мисия е да вдъхва желание на децата да ходят на училище, за да учат, да градят и развиват личността си.

Малките ученици се потопени в изцяло франкофонска среда. Училищните програми са съобразени с възрастта им. Ритъмът на работа следва дневния режим на децата, редувайки работа с почивка и игра. Също така училището предлага разнообразни занимания след края на училищния ден.

Денят на отворените врати ще даде възможност да разберете повече за:

  • предимствата на техния статут на френско училище в България
  • съдържанието на учебните програми
  • обучението в училището, изпитите и възможностите за бъдещо развитие на децата във висшето образование след завършването
  • записването на деца от 2 до 5 години, невладеещи френски език.

Събитието предоставя и възможност:

  • да се срещнете и беседвате с персонала на училището
  • да разгледате материалната база, класните стаи, медицинския кабинет, библиотеката, специализираните кабинети – лаборатории, компютърни зали…
  • да се запознаете с особеностите на френската образователна програма и система на класовете
  • да разберете условията за прием, начина и срокове за записване
  • да получите информация за училищния транспорт, училищния стол, различните извънкласни занимания.
Моля, последвайте ни: