Свързаха чревните бактерии с хроничната болка

Учените са открили връзка между заболяване, включващо хронична болка, и промени в микробиома на червата.

Фибромиалгията засяга 2-4% от населението и няма известно лечение. Симптомите включват умора, нарушен сън и когнитивни затруднения, но болестта най-ясно се характеризира с широко разпространената хронична болка. В статия, публикувана в списание Pain, изследователски екип от Монреал коментира за първи път, че има промени в бактериите в стомашно-чревния тракт на хора с фибромиалгия. Приблизително 20 различни вида бактерии са открити в по-големи или по-малки количества в микробиомите на участниците, страдащи от болестта, отколкото в здравата контролна група.

По-голямо присъствие или отсъствие на някои видове бактерии

„Използвахме редица техники, включително изкуствен интелект, за да потвърдим, че промените, които видяхме в микробиомите на пациенти с фибромиалгия, не бяха причинени от фактори като диета, медикаменти, физическа активност, възраст и т.н.”, казва д-р Амир Минерби от звеното за управление на болката в Университетския здравен център на Макгил (MUHC) и първи автор на статията.

Екипът включва също изследователи от Университета Макгил и Университета на Монреал, както и други учени от Изследователския институт на MUHC.

„Открихме, че фибромиалгията и симптомите на заболяването – болка, умора и когнитивни затруднения – допринасят повече от всеки друг фактор за промените, които виждаме в микробиомите на пациенти с болестта. Тежестта на симптомите на пациента е пряко свързана с повишено присъствие или по-изразено отсъствие на определени бактерии – нещо, което никога преди не е било докладвано“, добавя д-р Минерби.

Дали бактериите просто са маркери на болестта?

На този етап не е ясно дали промените в чревните бактерии, наблюдавани при пациенти с фибромиалгия, са просто маркери на болестта или играят роля в причиняването им. Тъй като заболяването включва група от симптоми, а не просто болка, следващата стъпка в изследването ще бъде да се проследи дали има подобни промени в микробиома в червата при други състояния, включващи хронична болка, като болки в кръста, главоболие и невропатична болка.

Изследователите също се интересуват от това дали бактериите играят причинно-следствена роля в развитието на болка и фибромиалгия. И дали тяхното присъствие би могло в крайна сметка да помогне за намирането на лек, както и да ускори процеса на диагностициране.

Потвърждаване на диагноза и следващи стъпки за намиране на лекарство

Фибромиалгията е заболяване, което е трудно за диагностициране. Пациентите могат да чакат от 4 до 5 години докато получат окончателна диагноза. Но това може да се промени.

„Ние сортирахме големи количества данни, идентифицирайки 19 вида, които или са се увеличили, или са намалели при лица с фибромиалгия“, казва Емануел Гонзалес от канадския център за изчислителна геномика и катедрата по човешка генетика в университета Макгил. „С помощта на машинна обработка, нашият компютър успя да постави диагноза фибромиалгия, основана единствено на състава на микробиома, с точност от 87%“, обясни той. „Хората с фибромиалгия страдат не само от симптомите на болестта, но и от трудността на семейството, приятелите и медицинските екипи да разберат техните симптоми“, казва Йорам Шир, директор на звено за управление на MUHC и асоцииран изследовател от програмата BRaiN на RI-MUHC. „Като лекари, ние сме разочаровани от нашата неспособност да помогнем, и това разочарование е добра мотивация за научни изследвания. Това е първото доказателство, поне при хората, че микробиома може да има ефект върху дифузната болка, а ние наистина се нуждаем от нови начини за въздействие на хроничната болка“, допълва той.

Как е направено изследването

Изследването се основава на проучване на 156 души в района на Монреал, 77 от които страдат от фибромиалгия. Участниците били интервюирани и дали проби от изпражнения, кръв, слюнка и урина, които след това са сравнени с тези на здрави контролни субекти, някои от които живеят в една и съща къща с пациентите с фибромиалгия – родители, деца, братя или сестри. Следващите стъпки на изследователите ще бъдат да видят дали ще получат подобни резултати и при другите проучвания или може би в друга част на света, за да открият дали промените в бактериите играят роля в развитието на болестта.

Моля, последвайте ни: