Фестивал на цветовете обагри улиците на Ивайловград

В Ивайловград се проведе фестивал „Цветовете на улицата“ с атрактивни и нетрадиционни методи на изкуството, който бе обагрен от стрийт арт пленери и изложби. Събитието е част от проект „Цветовете“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция 2014-2020.

Участващите във фестивала творци рисуваха по фасади, спирки, улични обекти и други публични места.

По този начин бяха създадени своеобразни „галерии на открито“.

Чрез пленер на художници върху платна бяха пресъздадени туристическите ресурси на района.

Впоследствие в България и Турция ще бъдат организирани изложби, които ще включват създадените по време на фестивала художествени произведения и фотографии на стрийт арт творбите, които по този начин ще бъдат популяризирани още по-широко.

Проект „Цветовете“ има за цел да популяризира трансграничното

културно, историческо и природно наследство в районите на Ивайловград и Кешан/Чамлъджа в Република Турция

и да насърчава развитието на културния туризъм. Водещ партньор е Сдружение „Гражданска инициатива за обществено развитие и интеграция“. Проектът надгражда и продължава инициативата „Пътят на художника“, реализирана в периода 2017-2018 г.

Управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция е с общ бюджет малко над 29,6 млн. евро и подкрепя изпълнението на проекти в областта на околната среда и туризма. До момента по нея са финансирани 77 проекта на обща стойност 20,7 млн. евро.

Моля, последвайте ни: