Седмица на осведомеността за лишените от слух 6-12 май

Седмицата на осведомеността за лишените от слух хора е уникална кампания, в която участват много различни организации, всяка от които е способна да популяризира собствената си работа в широкия спектър на този проблем. Това е чудесен пример за организации, които си сътрудничат и работят заедно в съвместна кампания.

Съветът на Великобритания за лишените от слух е основан през 1993 г. и е национална организация за благотворителните и професионални организации, работещи в областта на глухотата, която координира седмицата на осведомеността за лишените от слух. Тази седмица включва широка гама от национални и местни събития в Обединеното кралство за повишаване на осведомеността за нуждите на всеки 1 от 6 човека, които са с увреден слух в Обединеното кралство.

Седмицата на глухите е предназначена да популяризира положителните аспекти на глухотата, да насърчава социалното приобщаване и да повиши осведомеността за огромната гама от местни организации, които подкрепят глухите хора и техните семейства и приятели.

Темата за тази година

Тема за седмицата е „Празнуване на ролевите модели“ и включва тема за всеки ден, в която организациите трябва да популяризират своите ролеви модели, които те избират през седмицата, за да повишат осведомеността по темите: Образование / Заетост; Здраве; Спорт; Развлечение; Семейство; Технологии; Политика.

Моля, последвайте ни: