Д-р Фабиола Джианоти открива изложба за 20-годишния български научен принос в ЦЕРН

Генералният директор на ЦЕРН д-р Фабиола Джианоти (Fabiola Gianotti) ще посети страната ни по повод 20 годишнината от приемането на България за член на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН). На 21 ноември от 11:30 ч. тя ще открие

изложба в София Тех Парк, посветена на достиженията на ЦЕРН и българския научен принос за тях.

Изложбата ще се състои от постери, прототипи и инсталации от ЦЕРН, както и постери, представящи участието на България в научната програма на организацията, информира Media Bricks.

Във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ на 21 ноември от 15:00 ч. д-р Джианоти ще изнесе лекция, озаглавена „Research (and much more…) at CERN“.

Проектът LHC (Големият адронен колайдер) направи CERN световен лидер в областта на физиката на елементарните частици.

Първата фаза на експериментите на колайдера беше увенчана с откриването на предсказания преди половин век бозон на Хигс, който беше единственият липсващ елемент в Стандартния модел на елементарните частици.

CERN развива и образователни програми, поддържа инициативата за свободен достъп до научна информация (Open Access), а създаденият в него World Wide Web промени необратимо развитието на човешката цивилизация.

Днес CERN има 23 страни-членки, 8 асоциирани членки и протоколи за сътрудничество с още 40 страни, като вече отдавна е надрасъл своите формални граници и

от европейска се е превърнал в световна лаборатория

с 2300 постоянни сътрудници, над 1000 стипендианти и близо 13000 асоциирани изследователи от над 100 националности от цял свят.

Български учени, инженери и техници от Софийския университет, ИЯИЯЕ, ИИКТ и ИР на БАН, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и НЦРЗ участват активно в научните изследвания, провеждани в организацията, като допринасят съществено за получаването на множество нови резултати за устройството на Вселената.

Общо над 100 български специалисти сътрудничат с ЦЕРН.

 

Моля, последвайте ни: