Компас влезе в образованието

БФ Ориентиране улеснява с апликация учебния процес в образованието

Ново приложение предизвиква силен интерес в образованието с възможностите да подпомага учебния процес. Програма „Компас“ интегрира спорта с нуждите на младежите от нови знания, иновации и модерни технологии. Програмата за обучение на ученици и треньори е базирана на принципите на ориентирането, като във виртуалната карта достигането на всяка точка по предварително зададен маршрут ще отваря верния отговор по съответния предмет. Така играта, състезанието и знанията ще се интегрират и ще помагат на младежите по-лесно и бързо да усвояват задължителните и често доста скучни училищни програми. Приложението се задейства при получаване на QR-код, след логване се сваля карта и се създава маршрут, по който всяка достигната точка носи полезни знания.

Проект „Компас“ по програма ЕРАЗЪМ+ Спорт на Европейската комисия е с координатор Българска федерация по ориентиране и обхваща 10 училища от пет европейски държави: Австрия, Северна Македония, Румъния, Естония и България.  Предвижда се създаването на креативен образователен модел чрез разработването на Ръководство за извънкласна учебна Програма на открито, която се използва като продължение на часовете по физическо възпитание, биология и география чрез спорта ориентиране.

Програмата стартира през лятото на миналата година и въпреки сложната здравна обстановка вече придобива завършен вид. През  октомври премина първата фаза определяща най-добрите европейски практики на обучение, които залагат на връзката между елитните спортисти и училището. След това екипът, разработващ приложението премина първи тестове по време на Университетския шампионат на Виена, началните показатели бяха силно обнадеждаващи. Подобни тестове се състояха през ноември по време на Държавното първенство на Румъния.  Участниците дискутираха ползите и начина на приложение, отговорено бе на много въпроси. Целта бе да се събере пълна информация от възможно най-голям кръг ползватели за работата на приложението в различни условия. Много се разчита на обратната връзка със свалилите апликацията, събират се повече мнения и препоръки.

След презентациите в отделните държави, сега в ход е тестови период, който проверява възможностите на приложението и прецизира неговата функционалност. Следващата  последна фаза в проекта е планираната за средата на май онлайн среща с домакин Северна Македония, на която ще се реши по какъв начин ще стартират експериментите в училищата. Те ще бъдат в две направления: за класове, които са включени в проекта и за по-мащабни образователни групи.

Другата цел на Проекта е създаване на възможности за реализация на спортисти след спортната им кариера – т.нар. двойни кариери. Целта на „Компас“ е да улесни спортистите в тази посока, като представи препоръки на база въведени практики в партньорските държави от проекта и реалните възможности на програмата.

С течение на времето се оказва, че апликацията е лесна за използване и подходяща както за начинаещи, така и за напреднали в спорта и по-специално в ориентирането.

Моля, последвайте ни: