Частен музей Арете с нова изложба в Правец

По традиция Исторически музей-Правец се включва с поредна изложба в празника на град Правец – 16 октомври, по повод 38-годишнината от обявяването му за град. На 16.10.2019 г. от 17.00 часа във фоайето на читалище „Заря 1895”

ще бъде открита изложбата „Армията на бога” – една от колекциите на софийския Частен музей Арете

с директор д-р Нина Дебрюне, създаден от проф. Димитър Иванов – историк, журналист, специалист по национална сигурност, директор на Института по теория и практика на лидерството „Стефан Стамболов”, автор на повече от 20 монографии по история, политика и културно наследство и на стотици статии и есета, бивш офицер от МВР.

Нека припомним, че това не е първата изложба на Частен музей Арете, която гостува в Правец. В Музейния комплекс с родна къща на Тодор Живков, гражданите и гостите на Правец могат да посетят изложбата „Земя на труд и любов”, представяща колекция графика и малка пластика, всичките оригинали, реплики и уникати, за пръв път показвани пред публика.

Представена е тракийската култура чрез Панагюрското златно съкровище (копие на оригинала), ритоните от съкровището от с. Борово, Русенско, златната маска на Терес и главата на Севт ІІІ, комплект украса за конска амуниция от могилите Светицата и Голямата Косматка край гр. Шипка, Казанлъшко.

„Армията на Бога” е една от първите частни колекции в България, регламентирани и социализирани в съответствие със Закона за културното наследство от 2009 г.

Части от нея са показвани в Русия, експонирана е в Националния военно-исторически музей в София и в Исторически музей – Ботевград.

Съставена е от оригинали и копия на средновековни и възрожденски икони и стенописи на най-известните светци воини.

Изображенията на светците Георги, Димитър, Мина, Тодор Стратилат и Тодор Тирон, рисунки на Свети цар Борис и цар Симеон, на ротондата „Свети Георги”, IV век в София, Златната църква във Велики Преслав, Х в., и църквата „Свети Димитър” във Велико Търново, ХIV в., както и предмети на религиозна утвар и елементи от литургични облекла, са събрани и социализирани с вярата, че изкуството е непреходно и трябва да бъде съхранявано и популяризирано.

С почит и уважение към традицията, представена в иконите – оригинали, образите в копията и репликите деликатно подсказват авторския почерк и подсещат, че за да нарисуваш икона е призвание, дарба, мисия. За това са необходими морал и достойнство.

В българската обредност и вяра светците воини са приемници и носители на добродетелите „Аретè”.

Те носят ценности и качества, присъщи на свободния гражданин, воин и баща в Антична Европа.

Според основния труд за Арете, системата от добродетели се структурира в пет лъча-направления, събрани в звездата Арете. В експозиционното пространство са представени пет тематични кръга:

Вяра – Власт – Бран – Труд – Любов с техните персонификации: Бог – Цар – Воин – Стопанин – Мъж.

Те се разполагат приемствено в трите основни епохи на европейската история – езичеството на древността, християнството на Средновековието и идеологиите/политическите доктрини на Новото време.

От гледна точка на непрекъснатата връзка между историческите епохи, вярата в езическите богове преминава в упование и закрила на светците воини в християнската религия, и се преобразува в съставна част на хуманизма при социалната държава.

Иконата в българската традиция не е просто образ на светец.

Иконата е съществена част от нашата традиция, концентрация на култура, историческо наследство и изкуство. Иконата е съвършеният, най-непосредствен израз едновременно на религиозните и естетически чувства, присъщи на Източното Християнство.

Исторически музей-Правец разполага с колекция икони, принадлежали на някои от църквите в общината.

Сбирката включва част от Апостолски фриз от ХVІ-ХVІІ в., дясна част от царски двери с позлата от ХVІІ в., няколко големи икони от 1834 г., Тревненнска иконописна школа, всичките с произход от с. Осиковица и множество по-малки икони от ХІХ в от с. Видраре. Това са произведения, притежаващи всички достойнства на възрожденската българска иконопис.

Изложбата „Армията на бога” ще гостува на Исторически музей Правец в следващите 6 месеца.

Моля, последвайте ни: