От 1909 г. започва традицията за отбелязване на Ден на парковете, когато в Швеция са създадени първите 9 национални парка.

През 1999 г. Генералната Асамблея на Европейските паркове обявява 24 май официално за Ден на парковете. През същата година България взима решение и Министерство на околната среда и водите определя 28 май за Ден на парковете в България.

В страната ни има три национални парка – Пирин, Рила и Централен Балкан и 11 природни парка – Беласица, Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа и Шуменско плато.

Този ден привлича общественото внимание към значението на националните и природните паркове – територии, обявени с цел да се защитят и запазят области със специфична биологична, естетична и културна дейност.

Моля, последвайте ни: