Биоразнообразието през 2020: най-големите заплахи и възможности

Какви са най-големите възможности и заплахи следващата година в усилията за опазване на биоразнообразието? Близо две дузини учени, специалисти по опазване на околната среда се събраха, за да отговорят на този въпрос като част от годишното „сканиране на хоризонта“, ръководено от природозащитния биолог на университета Кеймбридж Уилям Съдърланд.

Групата ограничи списък с 89 въпроса до 15 възникващи или очаквани тенденции, които имат силен потенциал да се възползват или да навредят на живите същества, но все още не са на радара за повечето природозащитници. Ето част от тях, публикувани в списанието Trends in Ecology & Evolution и цитирани от The Guardian.

Целулоза – за добро и лошо

Целулозата, един от основните компоненти на дървесината, е изключително полезна, когато се надроби до наноразмери. Тъй като изобретателите намират нови приложения за универсалния материал, търсенето нараства с огромните 18% годишно. Използването на наноцелулоза за опаковане и строителство може да помогне за премахването на въглеродния диоксид от атмосферата, който допринася основно за изменението на климата, и да намали търсенето на вредни за околната среда пластмаси. Но това би могло също така да увеличи натиска за превръщането на различни гори в плантации, лишени от биологично разнообразие и така да наруши местообитанието.

Горите като гориво

Европейският съюз прие директива, която класифицира дървесината като възобновяем енергиен източник и планира драстично да увеличи дела на възобновяемите енергийни източници до 2030 г. По ирония на съдбата тези стъпки предизвикват действия, които се разглеждат като вредни както за изменението на климата, така и от гледна точка на биологичното разнообразие: Вносът на дървесина в ЕС от страни като САЩ и Канада се е увеличил през последните години и има опасения за нарушаване на горското местообитание и в Европа.

По-добър прашец за пчелите?

Пчелите и други опрашители напоследък изпитват големи проблеми, тъй като промяната на използването на земята и опасности като пестициди и болести намаляват популацията им. Последните изследвания в САЩ показват, че прашецът от слънчогледи и други подобни растения, изглежда намалява репродуктивните качества при пчелите. Ако има масово засаждане на слънчогледи, това може да повлияе неблагоприятно на дивите пчели, които зависят от по-хранителни растения.

Проблеми с азиатския кърлеж

Азиатският кърлеж пристига в САЩ през 2017 г., като донесе един нежелан гост – бактерия, която убива добитъка. Кърлежът толерира широк спектър от условия и има потенциал да се разпространи по крайбрежията на Северна Америка, както и в Централна и Южна Америка, носейки със себе си смъртоносния си другар. Този дует вероятно ще катализира промени в използването на земята, тъй като говедовъдите коригират дейността си. Известно е, че кърлежът заразява бозайници и птици, и има опасения, че може да навреди и на дивата природа, докато се разпространява.

Изчезващи водорасли

Големи „гори“ от специфичен вид кафяви водорасли растат по крайбрежните ивици по целия свят, предпазвайки бреговете от ерозия и приютявайки много риби и други живи организми в океаните. Въпреки репутацията си на устойчиви на екологичен стрес, много от тези водорасли намаляват през последните години, вероятно поради повишаването на температурата в океана и замърсяването. По-нататъшните загуби биха могли да нарушат океанските екосистеми и да доведат до икономически неблагоприятни въздействия на стойност милиарди долари.

Антарктически лед

Добре известно е, че затоплящата се атмосфера разтопява леда, заобикалящ двата полюса на нашата планета. Това, което е по-малко общоизвестно и постепенно се разбира от учените, е как озоновата дупка над Антарктида влияе на това. Дупката в озоновия слой на Земята се свива поради намалените емисии на замърсители, които причиняват нейното разширяване. Това изменение може да допринесе за промени във вятъра и други метеорологични модели над южния полюс. Променящото се време от своя страна вероятно ще доведе до топене на повече антарктически лед, което ще засили покачването на морското равнище в световен мащаб и допълнително заплашва крайбрежните общности и местообитание.

Мини язавири отговарят за речната екология

Малките водноелектрически язовири стават все по-популярни за захранване на местни общности в Азия и на други места. Въпреки че могат да имат по-малко въздействие върху използването на земята, те все още нарушават движението на реките и така могат да променят местообитанието по начини, които засягат животни и растения, които ги обитават. При съществуването на повече от 80 000 такива язовири и условия за развитие на още, има нужда от по-добро разбиране на потенциалните екологични въздействия и какво можем да направим, за да сведем до минимум вредата върху рибите и другите живи същества.

Кръгова аквакултура

Отглеждането на океански риби може да произвежда големи количества храна, но това отнема много вода и може да замърси околната среда с хранителни вещества и други химикали. Един подход, който се изследва за намаляване на неблагоприятните въздействия, е използването на рециркулиращи системи за аквакултури, които намаляват търсенето на вода с 97% – 99%. Ограничаващи фактори за този подход са разходите, както и опасенията относно недостатъци като извличане на фуражи и използване на енергия. Ако тези фактори са взети под внимание, рибните стопанства биха могли да помогнат за увеличаване на предлагането на океанска риба с по-устойчив начин от конвенционалните подходи.

Гъбички, убиващи комари

Тъй като конвенционалните инсектициди като пиретроиди стават по-малко ефективни за убиване на комарите, пренасящи малария, поради еволюцията на резистентността, учените търсят иновативни алтернативи. Наскоро е разработена вид гъбичка, инфектираща комари, която е генетично предразположена за производство на токсин, открит в отровата на паяци. Този биологичен контрол може да бъде от полза за биоразнообразието, като работи синергично с и така намалява употребата на конвенционални инсектициди. Това обаче може да създаде проблеми като засегне и други организми освен комарите, пренасящи малария.

Био торби – изкуствени утроби

Сред най-новите постижения в асистираната репродукция е развитието на изкуствена утроба „био торба“. Въпреки че все още е в начален стадий, такова устройство потенциално би могло да се използва за повишаване на репродуктивния капацитет на застрашени бозайници в случаите, когато наличието на женски животни е ограничаващ фактор за възстановяването. Тепърва ще се изследват възможните последствия за поведението и имунната система от това заобикаляне на естественото възпроизводство при животните.

Азиатски лекове, биологично разнообразие

Традиционната азиатска медицина се разпространява все повече в наши дни с включване в Международната класификация на болестите на Световната здравна асамблея в началото на 2019 г. Тя има нарастващ пазарен дял за Китай и бум на продажбите в други страни. Независимо дали това е добро за здравето на човека или не, последиците за застрашените видове са проблем, тъй като някои лекарства изискват повишено събиране и използване на застрашени видове.

Мистерията blockchain

Разпределената технология за проследяване, известна като blockchain, намира все по-широк спектър от приложения, включително управление на енергия и други природни ресурси. Липсата на конвенция и регулиране може да създаде въздействие върху биоразнообразието извън съществуващите политически и регулаторни структури. В същото време технологията може да се използва за подобряване на управлението на природните ресурси, защита на правата върху коренното население и други.

Успокояване на въздействието от войните

Наскоро Комисията за международно право на ООН прие набор от принципи, насочени към опазване на околната среда в конфликтни ситуации. Принципите изискват не само воюващите страни да предотвратят екологичните щети, но също така изискват включване на възстановяването на околната среда в мирните преговори и възстановяване на щетите след приключване на конфликтите. С повсеместността и потенциала на щетите на съвременните войни, тези принципи биха могли да предложат огромни ползи за опазване в световен мащаб.

Интернет заплахи

От разпространяването на нови изследвания до проследяването на движението на инвазивни видове и споделянето на заплахи с гражданите, голяма част от бизнеса с биологичното разнообразие зависи от достъпа до интернет. Но през 2018 г. САЩ отмени правилата за неутралност на мрежата, които изискват от доставчиците на интернет услуги да предоставят равен достъп до всички уеб сайтове. Ако тази промяна се разпространи и в други юрисдикции и доведе до преференциален достъп за някои клиенти, тя може драматично да промени – за по-добро или лошо – способността на общността да защитава животински и растителни видове по целия свят.т

Моля, последвайте ни: